Fortum vill köra Lovisa kärnkraftverk till 2050

Fortum ansöker om förlängt drifttillstånd till 2050 för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk. Verksamheten i Ryssland ämnar Fortum lägga om. Inga nya investeringar i landet görs nu.

Fortum vill att kärnkraftverket i Lovisa ska kunna fungera till 2050. Arkivbild.
Fortum ansöker om att båda reaktorerna vid kärnkraftverket i Lovisa ska få drifttillstånd till 2050. Det innebär en investering på omkring en miljard euro fram till dess. De senaste fem åren har Fortum investerat omkring 325 miljoner i kärnkraftverket.
Vd Markus Rauramo säger att bolaget tagit hänsyn till ekonomiska, politiska och samhälleliga aspekter då beslutet fattats. Han är nöjd över att acceptansen av kärnkraft både hos de politiska partierna och bland finländarna enligt som galluppundersökningar nu ligger på en historiskt hög nivå.
– Kärnkraften som producent av utsläppsfri el är central för Fortum och beslutet att fortsätta produktionen i Lovisa är framför allt en satsning på leveranssäkerheten då det gäller inhemsk el, säger Rauramo.
Fortum meddelade om sin avsikt att ansöka om en förlängning av drifttillståndet i samband med publiceringen av fjolårets bokslut.
Rauramo poängterar att det är viktigt att omställning mot energiproduktion utan utsläpp av koldioxid fortsätter och att satsningen på Lovisa är en viktig del i bolagets koldioxidfria produktion.
Kärnkraftverkets enda direkta koppling till Ryssland är användningen av ryskt kärnbränsle. En del av bränslestavarna byts alltid ut i samband med årsrevisionen vid kärnkraftverket. I allmänhet finns bränslelager för 1-2 år och det ryska bränslet kan ersättas med annat om leveranserna upphör.
Till Fortums koldioxidfria energiproduktion räknar Rauramo också företagets andel på 25 procent i Olkiluoto 3 som under våren ska kopplas till elnätet. Fortum är delägare i det nya kärnkraftverket via Industrins Kraft.

Försiktiga utsikter

Då det gäller energibolagets omfattande verksamhet i Ryssland konstaterar vd att det är för tidigt att säga hur kriget i Ukraina påverkar den. Fjolårets resultat är hur som helst det bästa hittills i Fortums historia. De höga priserna på el och gas och att Fortum skyddat både priset på gasinköp och priset på elförsäljning på en nivå som vd betecknar som god medverkade till att resultatet var så bra.
Några framtidsutsikter ger Fortum inte annat än då det gäller hur priserna skyddats. Kriget i Ukraina kan påverka energitillförseln till Europa och dotterbolaget Uniper köper hälften av all den gas som levereras till kunderna från Ryssland.
– Vi har vidtagit åtgärder för att kunna förse våra kunder med gas, vi har bland annat köpt in flytande naturgas, LNG, säger Markus Rauramo.
Fortum och dotterbolaget Uniper har totalt tolv kraftverk i Ryssland och alla fungerar just nu enligt Rauramo normalt. Han uppger att Fortum noga följer vad som händer i Ryssland. Det som händer i Ukraina kan på inget sätt godkännas, poängterar Fortums vd.
Konsekvenserna för Fortum kommer att vara långsiktiga, uppger han. Fortums tillgångar i Ryssland är i koncernens bokslut värderade till 5,5 miljarder då även Unipers ansvar för gasledningen Nord Stream 2 räknas in.

Stor del av vinsten

I fjol genererade verksamheten i Ryssland en jämförbar rörelsevinst på 500 miljoner euro, omkring en femtedel av koncernens totala jämförbara rörelsevinst.
– Viktigast är ändå att vi har cirka 7 000 kolleger i Ryssland. Vår främsta målsättning är att trygga deras välbefinnande och försäkra oss om att våra kunder får den energi de beställt, säger Rauramo.
Fortum kommer att avbryta alla nya investeringar i Ryssland. Företaget planerar just nu till exempel både sol- och vindkraft där. Enligt Rauramo kommer det att ske förändringar i den ryska affärsverksamheten, men hurudana är för tidigt att säga. Att rubelns kurs rasat kommer att inverka negativt på Fortums resultat.
I samband med bokslutet meddelade Fortum dessutom att bolaget i nuläget inte tänker sälja vare sig sin fjärrvärmeverksamhet i Polen eller verksamheten för konsumentlösningar.

Fortum 2021

Omsättning 112,4 miljarder euro (49 miljarder euro år 2020)
Jämförbart rörelseresultat 2,5 miljarder euro (1,3 miljarder 2020)
Föreslagen utdelning 1,14 euro per aktie (1,12)
ANDRA LÄSER