Henriksson fick riksdagens förtroende - också Samlingspartiet röstade emot trots att partiet omfattade valflytten

Anna-Maja Henriksson fick riksdagens förtroende med rösterna 103-66. Emot henne röstade förutom Sannfinländarna också Samlingspartiet - vars partisekreterare var med på beslutet att flytta kommunalvalet. Samlingspartiet höll låg profil i debatten.

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) söker man olika lösningar för hur personer som är isolerade ska kunna rösta i kommunalvalet i juni. Att förhandsröstningen förlängs anses öka chansen att alla kan rösta.
26.03.2021 15:12 UPPDATERAD 26.03.2021 20:08
Det var inte många inlägg Samlingspartiet kom med under debatten om justitieminister Anna-Maja Henrikssons (SFP) förtroende. Ordväxlingen skedde närmast mellan Sannfinländarna och regeringsfronten.
Sannfinländarna uppgav förra veckoslutet att de föreslår misstroende för Henriksson. Det var det enda partiet som inte omfattade en flytt av kommunalvalet tillsammans med de andra partisekreterarna.
Oppositionspartiet KD hade redan i förväg gått ut med att partiet inte tänker fälla Henriksson. Peter Östman (KD) säger att alla partiers partisekreterare varit med i processen.
– När Justitieministeriets kanslichef den 5 februari talade om att flytta valet var alla partisekreterare av den åsikten att valet inte flyttas. Om det är något fel i processen så har vi alla skäl att se oss i spegeln, säger Östman.
Han partikollega Päivi Räsänen (KD) säger att det finns fel som har gjorts och som ministern också medgett, till exempel att man kunde ha förberett en längre tid för förhandsröstningen.
Också Hjallis Harkimo (Rörelse Nu) röstade för fortsatt förtroende för Henriksson.
Under Samlingspartiets inlägg motiverade sig Sari Multala (Saml) och Timo Heinonen (Saml) med att det är två olika saker huruvida man vill flytta valet av ansvarsskäl, och huruvida man anser att Justitieministeriet gjort sitt bästa för att förbereda valet.
– När läget är att man inte kan ordna valet tryggt, då är det enda ansvarsfulla beslutet att flytta det. Många saker är sannolikt bättre i juni. Men det är en annan fråga om man kunde ha agerat annorlunda, till exempel förlänga förhandsröstningen tidigare, då det var möjligt. Det här är två skilda saker. Ministeriet gjorde inte allt, och därför hamnade vi i ett läge där vi var tvungna att flytta valet, säger Multala.
Henriksson svarade att det inte stämmer att Justitieministeriet inte skulle ha agerat.
– I direktiven till kommunerna har vi betonat att det ska finnas tillräckligt med röstningsställen i utrymmen där man kan garantera avstånd, vi har sagt att man också kan arrangera röstningen utomhus, sagt att det behövs tillräckligt med valansvariga, att vallokalerna ska hålla öppet så länge lagen tillåter. I februari gav vi instruktioner om munskydd, säkerhetsavstånd mellan valbåsen, luftkonditionering, rutter, handsprit, plexiglas, att väljare får ta egen penna med, att ytorna putsas. Tusen personer har genomgått skolning, räknade Henriksson upp.
Men hon tillade att det också finns punkter där man kan vara efterklok. Ett exempel som togs upp är förlängningen av tiden för förhandsröstning. Arja Juvonen (Sannf) kritiserade också ministern för att man inte gjort fler förberedelser för hemröstning.
Både Juha Mäenpää (Sannf) och Timo Heinonen (Saml) säger att valflytten "skedde för sent".
Henriksson pekade på de tidigare möten där alla partisekreterare varit med, och sade att läget då var att inget parti var färdigt att flytta valet, tills Institutet för hälsa och välfärd den 5 mars sade att det vore bättre att flytta det.
– Partisekreterarna har en central ställning i frågor som berör val. Jag har inte hört att Sannfinländarna skulle ha riktat misstroende mot sin egen partisekreterare. Han har ju varit med, men jag har inte skäl att tro att han inte åtnjuter sitt partis förtroende, säger Henriksson.
Särskilt starka reaktioner i salen väckte uttalanden från Sannfinländarnas håll om att valflytten verkade kopplad till opinionsmätningar - vilket Arja Juvonen (Sannf) sade - och Leena Meris (Sannf) misstankar om att valflytten kan sänka tröskeln för att flytta val i fortsättningen med hänvisning till någon kris.
Här gav både regeringen och övriga oppositionen en bredsida mot vad de kallade konspirationsteorier. Sari Multala (Saml) klassade teorierna som "oerhörda". Paavo Arhinmäki (VF) var förargad då han varnade för vad anklagelser om "valstöld" lett till i USA.
– Under ledning av Henriksson har alla nio riksdagspartier sedan i höstas arbetat för att kunna ordna trygga val. Likaså har nio partier och ministern på hösten och våren konstaterat att vi inte flyttar valet. Ändå började det spridas påståenden om att nån av politiska skäl vill flytta valet, i samma stil som Donald Trump i USA redan i god tid bäddade för sina påståenden om stulna val, sade Arhinmäki.
– Jag säger nu till på skarpen: Det här snacket är just av den typen som man använder för att grusa förtroendet i samhället.
Artikeln är rättad 18.50 i bildtexten: Man söker lösningar för dem som är isolerade på grund av covid-19.

ANDRA LÄSER