Bergh än en gång lönekung bland de finlandssvenska fondcheferna

Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh, som också är styrelseproffs, hade förra året beskattningsbara förvärvsinkomster på nästan 588 000 euro och kapitalinkomster på drygt 43 000 euro.

Bergh har gått ner i sina inkomster – i fjol tjänade han 715 602,72 euro och hade kapitalinkomster på 70 438,11 euro.
Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Lasse Svens kom tvåa med förvärvsinkomster på drygt 398 000 euro, men hade inga kapitalinkomster.
Trea var Dag Wallgren, vd för Svenska Litteratursällskapet, med förvärvsinkomster på 362 000 euro och kapitalinkomster på 5 200 euro.
Jannica Fagerholm, vd för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, hade förvärvsinkomster på drygt 335 000 euro och kapitalinkomster på drygt 15 000 euro.
Svenska Folkskolans vänners kanslichef Johan Aura hade förvärvsinkomster på 225 000 euro, men inga kapitalinkomster.
Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson tjänade nästan 170 000 euro och hade inga kapitalinkomster.
Vd:n för Harry Schaumans stiftelse Tom Westermark hade förvärvsinkomster på drygt 108 000 euro och inga kapitalinkomster.
Juristen R. Kenneth Wrede, som styr stiftelserna Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse, hade förvärvsinkomster på nästan 123 000 euro och kapitalinkomster på 2 900 euro.
Bensow-stiftelsens tidigare verksamhetsledare Valter Gadolin, som nu åtalas för grovt bokföringsbrott, grova skattebrott och missbruk av förtroendeställning, deklarerade förvärvsinkomster på drygt 74 000 euro och kapitalinkomster på närmare 22 000 euro.
Hufvudstadsbladet är en del av KSF Media, som ägs av Konstsamfundet.
ANDRA LÄSER