Tingsrätten förbjuder United Brotherhood och Bad Union – första gången en kriminell grupp förbjuds

Tingsrättens beslut att lägga ned de kriminella grupperna United Brotherhood och Bad Union är unikt. Det är första gången en domstol förbjuder en kriminell grupp i Finland.

Några av de vapen som United Brotherhood haft tillgång till.
Henri Forss/SPT
15.02.2021 16:08 UPPDATERAD 15.02.2021 16:18
Östra Nylands tingsrätt har förbjudit de oregistrerade organisationerna United Brotherhood och Bad Union. Orsaken är att United Brotherhood och Bad Union har ägnat sig åt organiserad kriminell verksamhet. Tingsrättens beslut kom på måndagen.
United Brotherhood grundades år 2010 då de kriminella grupperna M.O.R.E., Rogues Gallery och Natural Born Killers gick ihop. Bad Union grundades som en underorganisation till United Brotherhood.
Åklagarmyndigheten och Polisstyrelsen väckte talan mot organisationerna i september 2019. I talan krävde käranden att organisationerna förklaras upphävda. Käranden krävde dessutom att organisationens medlemmar delges böter på 3 000 euro om de inte följer domstolsbeslutet. Tingsrätten biföll inte kärandens krav på böter.
Talan riktade sig mot United Brotherhoods och Bad Unions utpekade ledare Tero Holopainen. Holopainen motsatte sig talan.
Ärendet behandlades i Östra Nylands tingsrätt i januari 2020. På grund av coronapandemin avbröts behandlingen strax därefter och återupptogs inte förrän i november 2020.
Orsaken till att ärendet behandlades i Östra Nylands tingsrätt är att Holopainen var bosatt i Borgå.
United Brotherhoods medlemmar har använt svarta lädervästar med röd text.

Grovt kriminell grupp

I sin dom anser tingsrätten att det har blivit bevisat att grupperna varit hierarkiskt organiserade, att de har haft ett gemensamt yttre signalement, det vill säga rödsvarta lädervästar, och att de har varit beväpnade.
Tingsrätten anser också att grupperna har varit organiserade kriminella grupper, vars medlemmar begått åtskilliga grova brott under åren, och att gruppens signalement och rykte varit av betydelse i dessa.
Därmed strider gruppernas verksamhet mot lagen och god sed, och kan upphävas med hänvisning till föreningslagens 43 paragraf.
Det är första gången en domstol i Finland förbjuder en kriminell grupp. United Brotherhood har varit en av de största kriminella grupperna i Finland.
Tingsrätten belade grupperna med tillfälligt verksamhetsförbud redan i januari 2020. Strax därefter meddelade grupperna att de lägger ner sin verksamhet.
Domen kan överklagas till hovrätten.
United Brotherhoods klubblokal i Helsingfors var inredd i gruppens färger.

ANDRA LÄSER