Tiilikainen om gasläckan: En typisk hybridoperation med avsikt att skapa kaos och osäkerhet

Så länge det inte entydigt går att bevisa att den ryska regimen står bakom gasrörssabotaget i Östersjön är det svårt för västerländska rättsstater att skrida till motåtgärder.

– Det här är en typisk hybridoperation med avsikt att skapa osäkerhet och kaos, säger Teija Tiilikainen.

Teija Tiilikainen, direktör för det Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, säger att det misstänkta sabotaget mot Nordstream, i fall det är Ryssland som står bakom sprängningen, är en typisk hybridoperation. 
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
28.09.2022 11:27 UPPDATERAD 28.09.2022 13:13
– Än så länge är det spekulation om det är ryska åtgärder som står bakom gasläckan. Det förefaller som om de (Ryssland) tar i bruk instrument med avsikt att överraska och skapa kaos. Så länge det inte finns full klarhet om det var den ryska regimen som orsakade läckan är det svårt för västerländska rättsstater att skrida till åtgärder. Det är precis det som är avsikten. Det är en typisk hybridoperation där avsikten är att skapa osäkerhet.

ANDRA LÄSER