Insändare: Alphyddans särart ska inte offras för nya bostäder

Vi tar avstånd från Helsingfors stads och NCC:s planer på att bygga bostäder vid Savolaxgatan och från planen på att göra gatan smalare i syfte att bygga kontorshus längs den och för det ändamålet nagga Saimaparkens och Savolaxparkens berg i kanterna.
Vi tar avstånd från att de färdiga välfungerande nämnda parkerna och parken i hörnet av Viborgsgatan och Savolaxgatan huggs ner för att byggnader ska komma i stället. Alphyddans särart ska inte offras. Alphyddan kan samsas med Böle som har en annan karaktär. Hela det lilla området är ett genomfartsområde. Som det nu är gagnar det alla väl: stadsborna, ungdomarna, skoleleverna, fotgängarna och cyklisterna och tjänar som ypperligt naturligt rekreationsområde året om.
Bergen är skyddade i nuvarande parkstadsplan. Borgågatan i sin helhet, som går diagonalt tvärs igenom området, är välfungerande för alla ovan nämnda kategorier och gatan som slutar i en lättrafikled får inte täppas till i sin norra ända.
Gerd Söderholm
Sonja Österberg, Helsingfors
ANDRA LÄSER