Allmänt patientregister blottar oss

I registret kommer det att finnas mycket som vi kanske inte vill att någon skall veta.

09.01.2018 05:50
En av de viktigaste delarna av vårdreformen är att få ett allmänt patientregister. Vi har nu Omakanta-registret där redan mycket av våra uppgifter och våra elektroniska recept finns. Vi kan själv se dessa uppgifter, men också en närstående kan med våra bankkoder se detta. Med vårdreformen hoppas man kunna inympa i ett sådant register alla våra uppgifter, också från privata vårdproducenter.
I registret kommer det att finnas mycket som vi kanske inte vill att någon skall veta. Visserligen bjuder man möjligheten till blockering. Men en patient med mycket blockeringar blir nog misstänkt på något sätt, man vill dölja något. Dessutom kan det försätta oss i livsfara vid akuta tillstånd. I registret kommer att finnas alla våra aborter, alla skador och akuta sjukdomar vi fått på grund av fylla, skador som tyder på misshandel som barn, skador av familjevåld, psykproblem, genförändringar för ärftliga sjukdomar och över huvud taget något pinsamt i vårt tidigare liv. Dessutom ser man recept vi fått, till exempel psyk- och potensmediciner.
Om vi inte spärrat något finns allt detta alltid framför läkaren när han sköter oss. Dessutom kan annan personal under vissa förutsättningar bli tvungen att se en del. Trots professionens ihärdiga bedyranden visar händelser att det dessutom tycks vara möjligt att hacka in sig i alla system.
Det är alldeles klart att vi behöver ett täckande system i patientens intresse, men kanske systemets intresse ändå är viktigare än den enskilda människans intresse?
När jag började som läkare gjordes patientens anteckningar på ett litet paragonkort. Min handstil var dålig och jag använde svårtydda förkortningar. Primitivt, men patienthemligheten var av en helt annan dimension. Hemligheterna finns i mitt huvud och de går i graven med mig.
Nu kommer allt att finnas i ett allmänt register, mycket bra, men ibland kan det leda till en personlig katastrof.

Karl von Smitten

professor, Ekenäs

ANDRA LÄSER