Saga och William var de populäraste finlandssvenska förnamnen

Barnet ska heta Saga eller William om svenskspråkiga föräldrar får välja. Andra populära flicknamn 2018 var Ellen, Emma, Stella och Alma. Populära pojknamn var Liam, Max, Oliver och Benjamin.

Eevi och Eeli var de populäraste första förnamnen år 2018. Den svenskspråkiga befolkningen diggar Saga och William.
20.03.2019 15:26 UPPDATERAD 21.03.2019 06:23
William är för andra året i rad det populäraste svenska pojknamnet som nyblivna föräldrar ger till sitt barn. I fjol fick 33 pojkar namnet William som sitt första förnamn. 29 flickor fick namnet Saga som sitt första förnamn. Saga var det näst populäraste namnet bland svenskspråkiga 2017.
Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Elisabeth, Sofia, Linnea och Alice. De fem populäraste pojknamnen var Alexander, Johannes, Erik, Mikael och Karl.
Bland de finskspråkiga föräldrarna var Eevi och Eeli populärast – 304 flickor fick namnet Eevi och 404 pojkar Eeli. Andra första förnamn i topp var Sofia, Venla, Ella och Aino samt Elias, Leo, Oliver och Eino.
Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Ilmari. Det är samma namn som var de populäraste 2017.
Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen. Man kan också söka på enskilda namn för att se hur vanliga de varit olika år.

ANDRA LÄSER