Rättelse: Atlantpakten viktigare än någonsin

Rättelse 11.8, kl. 11.50: I I dag-kolumnen "Atlantpakten blir 80 år och är viktigare än någonsin" nämndes felaktigt att Polen använder euro som valuta. Landets valuta är złoty.

ANDRA LÄSER