Muminfamiljen är ett gäng i kris – alla är ensamma trots att de är omgivna av varandra

I Tove Janssons bok Pappan och havet känner sig Muminfamiljens medlemmar ensamma och förbisedda men tacklar dilemmat på olika vis. En gemensam strategi för att ta sig ur ensamheten saknas.

Filosofen Sanna Tirkkonen forskar i ensamhet och överlevnadsstrategier utgående från skönlitteratur.
"En obestämd eftermiddag i augusti gick en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig. Han visste inte vad han skulle göra av sig, för allt som fanns att göra var redan gjort eller också var det nån annan som höll på med det."

ANDRA LÄSER