Efter anmälan om trakasserier: Åbo Akademi ber läraren Saara Ilvessalo om ursäkt

Saara Ilvessalo, universitetslärare vid Åbo Akademi och grön politiker i Åbo, får en ursäkt av ÅA. Universitetet erkänner att det inte skött hennes trakasserianklagelser på bästa sätt. Ursäkten har föregåtts av diskussioner, där också den utpekade kollegan deltagit.

Saara Ilvessalo är lättad över ursäkten. Men hon tror på att ÅA bättrat sig först när hon ser det i praktiken.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
25.01.2023 12:13 UPPDATERAD 25.01.2023 12:36
Åbo Akademi ber universitetsläraren Saara Ilvessalo om ursäkt för hur universitetet bemötte henne när hon anklagade en kollega för sexuella trakasserier. Trakasserierna inträffade för ett knappt år sedan.
– Vi har identifierat några punkter, främst hur vi beaktade Saaras situation. Processen var inte den bästa och för det ber vi om ursäkt, säger rektor Mikael Lindfelt.
Heidi Backman, direktör för universitetsservice vid ÅA, säger att det dels handlar om tydlighet, dels om empati.
Universitetet ska bli tydligare med hur processen framskrider om dylika anmälningar görs, och kontaktpersoner ska alltid vara tillgängliga.
– Sedan handlar det om bemötandet. Vi kunde ha varit mer lyhörda, mer empatiska. Vi jobbar mycket med det, i form av utbildning för personalen.
Ursäkten till Ilvessalo ändrar inte på universitetets beslut i själva sakfrågan. Ilvessalo gick i juni i fjol ut i offentligheten med anklagelserna, efter att ÅA sagt att man kan ordna förlikningsdiskussion om händelsen men inte ge den anklagade en reprimand.
Motiveringen var att trakasserierna skett utanför arbetstid.

Fördömer privat, inte offentligt

För Saara Ilvessalo, som även är politiker för De Gröna i Åbo, innebär ursäkten slutet på en nästan årslång kamp.
– Ursäkten är inte perfekt, men den känns som en lättnad.
Ilvessalo säger att hon bett om tre saker: en ursäkt, ett fördömande av kollegan som trakasserade henne, och ett löfte om att sköta liknande fall bättre framöver.
Hon förstår inte varför ÅA inte fördömer trakasseraren. Enligt Ilvessalo har ÅA:s ledning i det privata fördömt beteendet.
Kollegan som Ilvessalo anklagar har varit hennes handledare i många år. Mannen har deltagit i samtal mellan universitetet och Ilvessalo, men har inte erkänt något fel.
Därför har Ilvessalo också valt att nämna hans namn i offentligheten.
– Han har inte bett om ursäkt, eller visat att han förstår vad han gjort. Alla har varit medvetna om vad som hänt, men han har inte velat fatta. Jag har nämnt hans namn så att andra kan akta sig för honom.

Pinsamheter kunde ha undvikits

Ursäkten som ÅA nu framför har alltså föregåtts av samtal där universitetets ledning också varit involverad. De samtalen utmynnar nu i ett löfte om bättring.
I en perfekt värld skulle detta ha skett för åtta månader sedan, säger Ilvessalo.
Då hade hon undvikit en känslomässigt tung process och universitetet en pinsam offentlig situation.
I sitt pressmeddelande skriver ÅA att man för mycket fokuserat på lagstadgade aspekter. Men sett till arbetarskyddslagen borde universitetet ha agerat snabbare, säger Ilvessalo och hänvisar till paragraf 25 i lagen: ”Om det konstateras att en arbetstagare i sitt arbete belastas på ett sätt som äventyrar hälsan, ska arbetsgivaren efter att ha fått information om saken med till buds stående medel vidta åtgärder för att reda ut belastningsfaktorerna och för att undvika eller minska risken”.
– Det här har varit en tung och svår kamp. Jag förstår att ÅA måste försvara sina anställda, men det är konstigt att man inte kunnat medge att man misslyckats i sin nolltolerans. Universitetet har heller inte förstått att om en människa som varit min handledare i över sex år börjar tafsa på mig på en efterfest så har det direkt med mitt arbete att göra.
Ilvessalo säger att ursäkten inger hopp om att det sker ändringar inom ÅA.
– Men jag tror på det sedan när jag ser det i praktiken.

Så ber Åbo Akademi om ursäkt

Med anledning av diskussionen kring universitetslärare Saara Ilvessalos anmälan om trakasserier.
Åbo Akademi har under hösten fört samtal med parterna i fallet, särskilt med Saara Ilvessalo. Därutöver har vi arbetat med att utveckla våra processer och har utbildat vår personal i att bättre hantera frågor kring diskriminering, trakasserier och mobbning.
Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier. Vi har under många år arbetat målmedvetet med dessa frågor.
Trots det blir allt ändå inte rätt varje gång. Efter höstens diskussioner är det uppenbart att processen i det aktuella fallet inte fungerat på ett sätt som motsvarar våra ambitioner och värderingar utan främst tagit fasta på lagstadgade aspekter.
Vi vill be Saara Ilvessalo om ursäkt för att bristerna i vårt handlande orsakat henne lidande. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda och empatiska i vårt bemötande.
Som arbetsgivare vill Åbo Akademi bli bättre på att skapa en arbets- och studiemiljö som garanterar psykologisk trygghet för alla. Det här är någonting vi aktivt jobbar på.
Källa: Åbo Akademi

ANDRA LÄSER