Så här reagerar kroppen på hetta – därför är äldre personer speciellt utsatta

Över tusen personer misstänks ha dött i spåren av värmeböljorna i Portugal och Spanien i sommar. HBL har tagit reda på vad som egentligen händer i kroppen när hettan slår till och hur man ska ta hand om kroppen när temperaturen stiger.

Varmt väder är ansträngande för kroppen. Därför är det extra viktigt att äldre och personer med bakomliggande sjukdomar ser till att dricka tillräckligt och håller hemmet svalt. På bilden två personer som skyddar sig mot solen i Hyde Park, västra London under rekordtemperaturer i landet, den 19 juli 2022.
Anna Björkqvistanna.bjorkqvist@hbl.fi
20.07.2022 05:00 UPPDATERAD 20.07.2022 11:00
För tillfället är det extremt varmt på flera håll i Europa och så även snart i Finland. Meteorologerna utlovar heta dagar på många håll i landet den här veckan. Det kan vara påfrestande, speciellt för äldre och personer med bakomliggande sjukdomar, säger Virpi Kollanus som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Vad händer i kroppen vid hetta?

– När kroppen blir varm, alltså när omgivningen är het eller till exempel vid fysisk ansträngning, så försöker dess system reglera temperaturen till normal nivå. Det betyder att blodkärlen utvidgas och blodcirkulationen ökar, så att värmen sprider sig till huden och därifrån kan den sedan stråla ut i luften. Samtidigt börjar också hjärtat slå snabbare för att hålla blodtrycket på en tillräckligt hög nivå.
– En annan viktig sak som händer vid hetta är att vi börjar svettas. När svetten avdunstar så försvinner också värme från huden, säger hon.
Det här anstränger hjärtat och blodomloppet samt andningssystemet. Påfrestningen kan förvärras ytterligare om man svettas mycket och glömmer att dricka och äta tillräckligt.
– Det kan det leda till vätske- och saltbrist, förklarar Kollanus.

Äldre mest utsatta

Mest utsatta för värme är äldre och personer med bakomliggande sjukdomar så som hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, diabetes och minnessjukdomar, räknar Kollanus upp.
Både sjukdomarna i sig och mediciner kan försvaga kroppens förmåga att reglera temperaturen.
– Det syns i statistiken så att vårdbehovet ökar, men också i att fler dör. I Finland är det lyckligtvis ovanligt att personer dör som en direkt följd av hettan, men hettan kan vara påfrestande och vätske- och saltbrist kan förvärra bakomliggande sjukdomar.
I varma länder i Centraleuropa kan däremot dödsfall som är direkt kopplade till hettan öka, tillägger hon.
Portugal och Spanien har på sistone drabbats hårt av både bränder och extrem hetta. Hittills uppskattas över 1 000 personer ha dött på den Iberiska halvön till följd av värmeböljan.
Också personer som är fullt friska kan drabbas av både lindriga och allvarliga symtom. Man kan drabbas av värmeutmattning som en följd av vätske- och saltbrist. Det gör att kroppens temperaturreglering inte längre fungerar tillräckligt effektivt och i värsta fall kan det utvecklas till livsfarligt värmeslag. Det är ett allvarligt tillstånd som kan ge vävnads- och organskador och slutligen leda till döden.

Så klarar du hettan

  • Håll det svalt inomhus genom att hålla fönstren stängda på dagen när luften är varmare utomhus än inomhus. Dra för gardiner och dra ner persienner på husets solsida. En fläkt kan också göra det behagligare om inomhustemperaturen är under 35 grader. Om det är varmare än så gör den mer skada än nytta.
  • Drick tillräckligt. Det är bra att dricka redan innan man känner törst. Oftast räcker det med 1–1,5 liter per dag, men om det är varmt eller om man svettas kraftigt är det bra att dricka mer än så. THL påminner ändå om att man inte ska dricka litervis med vatten på kort tid, eftersom den kan vara farligt.
  • Ät tillräckligt så att kroppens saltbalans förblir normal. De lönar sig att äta små måltider ofta. Du kan äta kalla rätter som innehåller rikligt med vatten, till exempel sallader och frukt.
  • Svalka kroppen genom att bära vida kläder i naturmaterial. Du kan också svalka kroppen med svala duschar, fuktiga kläder eller kalla omslag.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Ta hand om äldre närstående

Det finns flera orsaker till att äldre personer, framför allt personer över 70 år, drabbas värst av värmen.
– När en person åldras så försvagas kroppens förmåga att reglera temperaturen. Utgångsläget för kroppens vätskenivå är därmed något lägre. Äldre känner inte heller törst lika väl och därför är det extra viktigt att de kommer ihåg att dricka tillräckligt, redan innan de blir törstiga.
Äldre personer känner inte heller nödvändigtvis av hettan lika väl.
– Det kan till exempel vara varmt i lägenheten, men en äldre person behöver inte nödvändigtvis märka det. Därför kan de sitta i varma kläder inomhus. Äldre svettas inte heller lika mycket som yngre och fullt friska vuxna, säger Kollanus.
Värmeutmattningen kan därför sakta bli värre och värre under flera dagar. Som anhörig eller granne lönar det sig att hålla ett extra öga på närstående.
– Det är väldigt viktigt att följa med hur familjemedlemmar, grannar eller ensamma äldre mår. Det viktigt att man redan innan värmen gör intåg har tänkt igenom hur man ser till att lägenheten är så sval som möjligt. Många äldre tillbringar en stor del av tiden i sitt hem och därför är det extra viktigt att det är svalt.
Hon råder anhöriga att dagligen besöka eller åtminstone ringa närstående för att kolla hur de mår och påminna dem om att dricka tillräckligt.
– Det kan vara bra att besöka dem för att kolla hur varmt det är i lägenheten och se vad man kunde göra för att kyla ner den.
Både barn och äldre behöver påminnas om att dricka tillräckligt eftersom de inte nödvändigtvis inser i tid att de behöver få i sig vätska. Den här bilden är tagen i Rom, Italien, där det är mycket varmt just nu.
Om man har bakomliggande sjukdomar lönar det sig att på förhand diskutera med läkaren om hur sjukdomen eller medicineringen påverkas av hetta.
– Om man drabbas av allvarlig värmeutmattning eller om symtomen från en bakomliggande sjukdom förvärras betydligt så bör man uppsöka vård.

Kroppen anpassar sig i viss mån

I och med klimatförändringen förväntas vädret bli mer extremt. Hur länge tar det för kroppen att vänja sig vid en värmebölja?
Kroppens förmåga att anpassa sig till värmen beror på individuella faktorer, men också hur bra man mår i övrigt, säger Kollanus. Till exempel hur bra fysisk kondition man har och bakomliggande sjukdomar påverkar.
– När hettan kommer så kan det ta några dagar eller veckor innan kroppen i någon mån anpassar sig till temperaturen. Det innebär i praktiken att till exempel kroppens vätskebalans förbättras och man svettas effektivare, alltså så att mindre salter försvinner i samband med svettningen.
Hur van man är vid höga temperaturer påverkar också i viss mån, säger Kollanus.
– Människans förmåga att anpassa sig beror till viss del på fysiologiska faktorer men också på att samhället anpassat sig till förhållandena. Till exempel är byggnaderna i Sydeuropa sådana att de passar bättre för hettan.

ANDRA LÄSER