Svenskfinland krymper, Ålands betydelse ökar

Statistikcentralens färska befolkningsprognos för de närmaste 20 åren är en tankeväckande läsning. För Svenskfinlands del väcker det oro då nästan alla kommuner med svenskspråkig majoritet väntas krympa. Det skulle tunna ut svenskheten.

Befolkningsmängden i vårt land börjar minska om ungefär tio år, inte ens nettoinflyttningen kan enligt Statistikcentralens prognos rätta till det. Det blir allt färre som jobbar och allt fler som behöver samhällets hjälp. De enda områden där livskraften bibehålls är några större stadsregioner.

ANDRA LÄSER