Byskolan och de tio eleverna i Hitis och Rosala ropar efter fler barn

Tio barn till är vad Casper Kreutzman, 7 år, hoppas på. Den här önskan delar han med skolkompisarna Elin, Elvira, Nadja, Ronja och Sophia samt Adam, Alex och Jenns och så Ellinor som är förskolebarnet. De tio är alla barn i byskolan och de är ense om att byarna i Hitis och Rosala behöver fler barn.

Världens bästa plats finns här, säger barnen i Hitis-Rosala skola. Jenns, Nadja, Elin, Ronja, Adam, Alex, Ellinor, Elvira och Casper klänger på staketet som omringar den nyrenoverade gamla skolan och välkomnar en storfamilj och en massa nya kompisar.
En vanlig ruggig vardag i oktober drar snålblåsten genom den mörka skogen, över bergknallarna och de dyngsura ängsmarkerna, mellan röda och gula trähus i de båda byarna på var sin sida om Kyrksundet. Öster om sundet ligger Hitis, i väster Rosala och avståndet mellan byarna är nio tio kilometer. Färjan, som pendlar från Kasnäs med fast förbindelse till Kimitoön och vidare till vida världen, anlöper Långnäs som finns på norra sidan och har läge ungefär mitt emellan byarna.

ANDRA LÄSER