Säg mig vem som tryggast i (konst)världen är?

Trygghet är temat för den pågående utställningen på konstmuseet Artsi i Vanda. Här anläggs inte bara en kritisk blick på tillgängligheten till samhällets offentliga rum. Utställningen problematiserar också utställningslokalen och konstmuseernas maktutövning.

Bringing a Poem to a Gunfight, 2021. Vem är trygg i samhället? Utställningen närmar sig frågan från ett intersektionellt perspektiv utan att ge definitiva svar.
16.10.2021 16:01 UPPDATERAD 16.10.2021 16:31

ANDRA LÄSER