Samlingspartister belåtna efter vårdkompromiss

Både inrikesminister Paula Risikko som har lett förhandlingarna kring vårdreformen för Samlingspartiets del och riksdagsgruppens ordförande Kalle Jokinen såg båda belåtna ut efter att partiets riksdagsgrupp hade tagit ställning till regeringens nya kompromissförslag om vårdreformen.

Leende samlingspartister. "Framöver är det inte plånbokens tjocklek som avgör om man kan välja privatvård", sade inrikesminister Paula Risikko och riksdagsledamoten Kalle Jokinen och verkade nöjda.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
19.10.2017 16:40 UPPDATERAD 19.10.2017 16:44
Samlingspartiets riksdagsgrupp är redo att godkänna det omförhandlade förslaget till vårdreform som nu sänds på remiss.
– Vi ser på saken ur patientens synvinkel, köerna blir kortare och man får vård snabbare. Framöver är det inte plånbokens tjocklek som avgör om man kan välja privatvård, sade gruppordförande Kalle Jokinen.
Samlingspartisterna sade att de hade fäst särskild uppmärksamhet vid att patienten eller kunden ska få bestämma framöver.
– Vi får en valfrihet och har sett till att den grundläggande specialistvården blir valbar. Det vi har ägnat tid åt är att diskutera detaljerna så att alla parter uppfattar dem på samma sätt, sade Risikko.
Vid förhandlingarna slog regeringspartierna fast vilka delar av vården som omfattas av valfriheten och bestämde på vilka områden landskapen får avgöra hur saker och ting ska skötas.
En förändring i det nya förslaget till vårdreform är att man har kommit överens om att delar av den valbara vården träder i kraft stegvis och senare än vad först var tänkt, till exempel när det gäller olika slags kirurgiska ingrepp.
I framtiden kommer klienten med hjälp av vårdsedlar bland annat kunna välja hemsjukvård, hemvård, boendetjänster och var man låter utföra mindre ingrepp och vissa operationer.
Men fortfarande är det oklart om förändringarna är grundlagseniga och det kan hända att grundlagsutskottet än en gång sätter stopp för vårdreformen, vilket inträffade i somras.
– Vi kan inte veta vad som händer framöver. Nu sänds förslaget på remiss och efter det står grundlagsutskottet i tur. Utskottet är ett självständigt organ som fattar sina egna beslut, sade Risikko.

ANDRA LÄSER