Över 160 bränder upptäcktes i samband med spaningsflygningar i år

Skogsbränderna har hållit Räddningsväsendet sysselsatt denna sommar. Enligt Regionförvaltningsverkets statistik har myndigheterna upptäckt sammanlagt 162 bränder i samband med sina spaningsflygningar i år.

Tack vare spaningsflygningarna kunde Räddningsväsendet rycka ut i tid för att släcka en lång rad markbränder, uppger Regionförvaltningsverket.
SPT
21.08.2019 20:47 UPPDATERAD 21.08.2019 20:51
Största delen av flygningarna gjordes i juli och augusti då det genomfördes två flygningar per dag runtom i Finland. Fram till mitten av augusti har de finska myndigheterna gjort sammanlagt 700 spaningsflygningar. Tack vare spaningsflygningarna lyckades Räddningsväsendet hindra bränderna från att sprida sig till större områden.
Hela 139 av alla de 162 bränder som upptäcktes var så kallade markbränder som drabbade skogar, gräsområden eller torvproduktionsområden.
Enligt Regionförvaltningsverket räckte det årliga anslaget på 500 000 euro inte till för att täcka kostnaderna för flygverksamheten. Flygningarna tryggades därför med hjälp av Inrikesministeriets tilläggsanslag på 400 000 euro.
Spaningsflygningarna görs på 22 rutter som täcker hela landet. Flygningarna sköts vanligtvis av lokala flygklubbar eller av flygbolag.

ANDRA LÄSER