SFP om avskedade ÅA-rektorns släng mot partiet: "Väldigt överraskande"

Det är rätt logiskt att det inom Åbo Akademi finns många med koppling till Svenska folkpartiet, säger SFP:s partisekretare Fredrik Guseff. Men det betyder inte att partiet har något särskilt inflytande i viktiga beslut inom Akademin, anser han.

När det gäller inflytande finns det inte en koppling mellan Svenska folkpartiet och Åbo Akademi, säger Fredrik Guseff, partisekreterare i SFP.
I en intervju i HBL under lördagen förundrar sig Moira von Wright, nyligen avskedad rektor för Åbo Akademi, över den starka kopplingen mellan akademin och Svenska folkpartiet.

ANDRA LÄSER