Därför är det svårt att förändra sina vanor – psykologen Rasmus Ahlgren efterlyser mer ”klimatstolthet”

Att förändra våra livsvanor till att bli klimat- och miljömässigt hållbara har visat sig vara en av de största utmaningar Finland står inför då klimatkrisen förvärras. Psykologen Rasmus Ahlgren förklarar varför det är så och vad vi borde göra.

Rasmus Ahlgren är med i Elopsykologit, Elokapinas grupp för psykologer och psykologistuderande.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
13.08.2022 05:03
Extremhettan som drabbat stora delar av Europa i sommar är en bland flera tydliga varningsklockor som larmar om att klimatkrisen snabbt eskalerar, har forskare redan slagit fast. Det är välkänt att höga temperaturer är skadliga för vår fysiska hälsa, men psykologen Rasmus Ahlgren påpekar att hetta också påverkar den psykiska hälsan.

ANDRA LÄSER