Kulturfrilansarens stilla död – eller ett steg mot politisk förändring?

"Vi frilansare går redan på knä", säger skådespelaren, dansaren och performanskonstnären Geoffrey Erista, och tittar stint in i kameran. "Det jag önskar är bröd och skådespel: först bröd, ett ekonomiskt stöd från någon instans, utan produktionskrav", konstaterar skådespelaren Robert Enckell.

Förberedelser och planeringsskisser inför sändning av diskussionen Kulturen bär, som ordnades på Svenska Teatern i samarbete med Nationalteatern.
Svenska Teaterns och Nationalteaterns diskussionskväll Kulturen bär 17.3, väckte en hel del tankar, inte minst de korta, konkreta videohälsningarna från fältet.

ANDRA LÄSER