Prioritera studerande och vaccinera dem efter de äldre och riskgrupperna

Ett stort bidrag till den psykiska ohälsan är isoleringen från studiegemenskapen.

Vår studerande ungdom mår dåligt. Många sitter på sin hemort med distansstudier (och kanske ändå måste betala hyra på studieorten). De som behöver praktik kan inte utföra den och samhället får inte de nya yrkesarbetare som behövs. Listan kan göras lång.
Ett stort bidrag till den psykiska ohälsan är isoleringen från studiegemenskapen. Vaccinet kan hjälpa till att normalisera situationen, därför föreslår jag att man tar detta i beaktande och prioriterar studerande och vaccinerar dem som följande grupp efter de äldre och riskgrupperna.

Christina Franzén

Mariehamn

ANDRA LÄSER