Också skolmaten ska bli mer ekologisk

Regeringen vill att den offentliga sektorn bjuder på mer ekologiskt producerad mat. Om fyra år borde en femtedel av den mat storköken tillreder vara ekologisk. Nu är andelen sex procent.

27.08.2016 18:26 UPPDATERAD 28.08.2016 08:33
– Vi förbinder oss att köpa mat med respekt för de regler som vi förutsätter att våra matproducenter ska följa, sade miljö- och jordbruksminister Kimmo Tiilikainen då regeringen offentliggjorde sitt principbeslut om riktlinjerna för ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster i slutet av juni.
Tiilikainen poängterade att regeringen vill att den offentliga sektorn, bland annat skolor och sjukhus, bjuder på mer ekologisk mjölk, salmonellafria ägg samt kött från grisar med knorren i behåll och fjäderfän som fått behålla näbben.

Skolmaten diskuteras

Kvaliteten och ursprunget på bland annat skolmaten har varit en hett debatterad fråga i sociala medier och massmedia. Kungstanken bakom regeringens principbeslut är att ansvaret för att livsmedelsproduktionen fortsätter sjunka i landet inte kan vila enbart på den enskilda konsumentens köpbeteende.
Den offentliga sektorns upphandling har en stor betydelse både volymmässigt och för hur attityden till och kunskapen om ekologiska råvaror utvecklar sig. I Sverige ser man den offentliga sektorn som motorn bakom den ekologiska boomen. Vid det här laget är 31 procent av maten som bjuds i den offentliga sektorn i Sverige ekologisk. Målsättningen är 50 procent fram till 2020.
Regeringen verkar se allvarligt på hur och varifrån den offentliga sektorn köper upp råvaror och mat. I principbeslutet står det att det görs en noggrann utvärdering av hur kommuner och upphandlande enheter klarar av målsättningen. Den första kontrollen sker redan år 2018.

Stor livsmedelsimport

För livsmedelssäkerheten och försörjningsberedskapen är det viktigt att den finländska livsmedelsproduktionen inte fortsätter minska. Handelsbalansen för livsmedel är mycket skev. Importen av livsmedel har stigit stadigt under de senaste tio åren och ligger nu över 4 miljarder euro. Exporten uppgår till cirka än en tredjedel av importen och har dessutom minskat under de senaste åren. Underskottet är enligt tullens siffror cirka 2,7 miljarder euro.
Projektchef Anu Arolaakso på Ekocentria, ett program som ska vägleda kommunerna att satsa på det ekologiska tror att det är möjligt att höja andelen ekologiska produkter i matportionerna till 20 procent på fyra år. Men det skulle innebära att en skolmatsportion skulle få kosta lite mer än nu.
– Den offentliga sektorn har 8 561 yrkeskök i vilka det tillreds 383 miljoner portioner mat. För de här portionerna köps det livsmedel för 350 miljoner euro årligen. I Finland kostar råvarorna för en skolmatsportion 0,6-1,1 euro (medeltal 0,9 euro/portion). Motsvarande summa i Sverige är 1,1-1,3 e/portion. Om Finland skulle höja uppköpspriset per portion till detsamma som Sverige skulle vi ha 75 miljoner euro mer köpkraft per år, säger Arolaakso.

Skolorna får ekomjölk

Också Marja-Riitta Kottila verksamhetsledare för Pro Luomu är nöjd med principbeslutet och framför allt med att staten följer upp att utvecklingen går åt rätt håll. Det som också är positivt är att från och med första september tillåter lagstiftningen att mejerierna tillsätter D- vitamin i den ekologiska mjölken. Det innebär att det gör det möjligt att börja använda fettfri ekologisk mjölk i skolor och daghem.

ANDRA LÄSER