Helsingfors vill spara miljoner i skolor och daghem – ”Absurt”

Utbildningssektorn måste spara 17 miljoner euro i tjänstemännens förslag. Annars når den inte upp till de produktivitetsmål som politikerna i huvudstaden bestämt om.

Större gruppstorlekar är ett av förslagen i tjänstemännens beredning.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
05.09.2022 19:32 UPPDATERAD 06.09.2022 07:23
Budgeten för nästa år förbereds för högtryck i Helsingfors. På tisdag samlas nämnden för fostran och utbildning för att ta ställning till utgifter och investeringar i skolorna och daghemmen i huvudstaden.
Enligt tjänstemännens förslag behöver utbildningssektorn minska sina utgifter med 17 miljoner euro. Det för att staden ska nå upp till de produktivitetsmål den lagt upp.
Sparmålet kan till exempel uppnås genom att införa större gruppstorlekar eller genom att dra ned på undervisningen, heter det i beredningen.
Summan på 17 miljoner är liten i förhållande till utbildningssektorns hela budget i huvudstaden. Utgifterna i den beräknas till nästan 1,4 miljarder euro.
Den totala utgiftssumman för 2023 planeras bli högre än i fjol. Utgifterna ökar med kring 25 miljoner bland annat för att eleverna blir fler. Utgifterna borde ändå öka i långsammare takt, enligt tjänstemännen som stöder sig på de produktivitetsmål som politikerna bestämt om.
Det slutgiltiga besluten om budgeten fattas av fullmäktige senare i höst. Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, hann redan under måndagskvällen beskriva förslaget som "absurt".
"Helsingfors gjorde hundratals miljoner euro överskott i fjol. Ingen kan med gott samvete påstå att Helsingfors måste skära ned på utbildning", skriver Qvintus i meddelandet.
Helsingin Sanomat var först med nyheten om förslaget.

ANDRA LÄSER