Nytt pass för svenskar i Finland så krångligt att Niclas Nort överväger finskt medborgarskap

"Du kan få en passtid i november", lät det från Polisen i Stockholm i mars när svenska Niclas Nort skulle boka en passtid för sommaren. Nu överväger han att skaffa finskt medborgarskap för att slippa resorna fram och tillbaka till Sverige vart femte år. – Det känns konstigt eftersom jag aldrig någonsin tänkte att jag skulle bo i Finland. 

Alla svenska medborgare i Finland måste förnya sitt pass i Sverige. Nu överväger svenska Niclas Nort att ansöka om ett finskt medborgarskap om han inte lyckas förnya passet i Stockholm i sommar. 
Sandra Brobornsandra.broborn@ksfmedia.fi
22.06.2022 05:01 UPPDATERAD 22.06.2022 10:06
Mars 2022. Coronapandemin har lättat och många ska resa utomlands till sommaren. Svenska Niclas Nort läser med viss bestörtning nyheterna om att det inte finns några passtider i Sverige.
I samma stund inser han att hans eget pass går ut i början av november. Som utvandrad från Sverige har han inte längre någon e-legitimation, som krävs för att boka en tid på nätet. Så han tillbringar en timme av arbetsdagen i telefonkö och sedan kommer beskedet: ”Du kan få en passtid i början av november.”

Långa väntetider

När HBL träffar Niclas Nort på IF Gnistans fotbollsplan i Åggelby i norra Helsingfors har barnen just tagit en paus från dagens träningsläger.
I hans arbete som chefstränare för ungdomsverksamheten ingår det bland annat att följa med fotbollslaget på turneringar utanför Norden. Men utan pass skulle han behöva stanna hemma.
– Jag har många ungdomar och lag i jobbet som jag behöver kunna resa med. Om vi hamnar i ett läge med utlandsresor till hösten och jag inte fått ett nytt pass får jag stanna kvar här. Då får vi skicka annan personal, säger Nort.
– Det är tråkigt med tanke på att det är jag som sist och slutligen är ansvarig för våra lag och hur det går för dem.
En arbetsresa är till exempel redan inplanerad till Tallinn i november och till Spanien senare under hösten.

Enklare med finskt medborgarskap

– Jag har en tid här inom kort där jag ska diskutera vad det innebär att ansöka om finskt medborgarskap. Det känns som ett lättare alternativ, säger Nort.
Jag har en tid här inom kort där jag ska diskutera vad det innebär att ansöka om finskt medborgarskap. Det känns som ett lättare alternativ
Niclas Nort
Enligt Statistikcentralen bor det 7 921 svenska medborgare i Finland. Nort är en av dem som måste åka till Sverige för att ansöka om nytt pass var femte år. Sedan januari 2014 kan man som svensk medborgare inte längre förnya sitt pass på ambassaden i Helsingfors.

Svenskt pass i Finland

1. Först behöver du boka tid på någon av Polisens passexpeditioner i Sverige. Med en giltig e-legitimation kan du boka på nätet, annars måste du boka via telefon på +46 77 114 14 00 från utlandet. 
2. Du behöver ta dig till Sverige med en giltig id-handling, för det krävs ett svenskt person- eller samordningsnummer. 
3. Om du är folkbokförd i Finland behöver du ta med ett utdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, där personuppgifter och medborgarskap framgår. Utdraget måste vara i original och max en månad gammalt. För minderåriga ska vårdnadshavare framgå av utdraget. 
4. Du kan hämta ut det färdiga passet på en passmyndighet i Sverige, på ambassaden i Helsingfors eller på ett svensk konsulat i Finland. Räkna med att det tar minst tre–fyra veckor från ansökningstillfället till det att resehandlingen finns på utlandsmyndigheten. En lagstadgad administrativ avgift på 19 euro betalas när passet lämnas ut.
5. Passet kan ligga kvar på passexpeditionen i max tre månader och kostar cirka 40 euro.
Källa: Swedenabroad
– Beslutet grundar sig bland annat på närhetsprincipen: att de här länderna ligger nära Sverige och är lätta att ta sig till – och den nordiska unionsöverenskommelsen att vi inom Norden inte behöver pass för att resa mellan länderna, säger presskommunikatör Mats Samuelsson på Utrikesdepartementet i Stockholm.
Enligt Samuelsson togs den här möjligheten bort för alla svenska medborgare på ambassaderna i Norden och Baltikum år 2014. 
Intressant nog produceras de svenska passen av företaget Thales, som har kontor i både Finland och Sverige. I värsta fall skulle det innebära att svenska medborgare reser till Sverige för att få ett pass som produceras i Finland.
– De sparar säkert jättemycket pengar på att inte ha en funktion på ambassaden, men då hamnar kostnaden i stället på de svenska medborgarna, säger Nort. 
En flygbiljett tur och retur med Norwegian Air kostar i bästa fall 39 euro, men kan kosta desto mer beroende på när man åker. 

Hur skulle det kännas att bli finsk medborgare?

– Konstigt, eftersom jag aldrig tänkte att jag någonsin skulle flytta till Finland. Jag har hamnat här trots allt och så kanske man blir medborgare också, säger Nort.
Nort berättar att ett finskt medborgarskap skulle innebära att han lämnar Sverige för gott.
Att boka en tid för pass över telefon var det enda alternativet för Niclas Nort, då han som utvandrad från Sverige inte längre har tillgång till någon giltig e-legitimation, som krävs för att boka passtider online.
– På det sättet märker man att det finns hål i den svenska fasaden, som annars känns väldigt bra och perfekt på många sätt, säger Nort.
Det är svårt att lista ut att Nort som bott i Helsingfors i snart fem år i själva verket är från Sollentuna norr om Stockholm. Numera talar han nästan bara finska och engelska i arbetet. 
Precis som många andra svenska landsmän kom han till Finland på grund av kärleken. Nu har han två döttrar på ett och tre år med sin finska sambo. 
Det är en kostnadsfråga på flera hundra euro varje gång familjen behöver ta sig över till Sverige för att förnya passen.
– Om jag ser till att jag och döttrarna får svenska pass och inte gör det samtidigt blir det olika år och i värsta fall tre olika resor varje gång passen behöver förnyas, säger Nort.

Fler passtider – men lång väntan 

Under våren har det kommit fler passtider att boka i Sverige. Men i nuläget är det ändå en väntetid på cirka elva veckor. Till det tillkommer en leveranstid för passet. Enligt den svenska Polisens hemsida kan man räkna med att få passet i slutet på augusti om man har en tid i början på juni. 
Familjen har två resor bokade till Sverige för att hälsa på vänner och släkt – en i mitten av juni och en i början av augusti. Men i nuläget finns det inga passtider i juni och endast ett fåtal i juli.
– Skulle vi ha velat resa utomlands i år hade det inte gått, säger Nort. 
Han hoppas att det ska ha kommit några fler passtider att boka för tiden som han befinner sig i Sverige.
– Jag hade inte velat ha ett finskt medborgarskap om jag fick välja själv. Jag hade helst bara velat att mina döttrar skulle ha dubbla medborgarskap och att jag hade mitt svenska och sambon sitt finska. 
Jag hade inte velat ha ett finskt medborgarskap om jag fick välja själv. Jag hade helst bara velat att mina döttrar skulle ha dubbla medborgarskap och att jag hade mitt svenska och sambon sitt finska. 

Det här krävs för ett finskt medborgarskap:

Som nordisk medborgare kan du ansöka om ett finskt medborgarskap om du har en giltig identitetshandling, till exempel ett pass, där ditt namn, födelsedatum, medborgarskap och familjeförhållanden framgår. 
Du har fyllt 18 år.
Du har fått medborgarskapet efter egen anmälan eller när du föddes.
Du bor i Finland och har bott i Finland under åtminstone de senaste fem åren.
Om du kan visa att du har tillräckligt goda kunskaper i finska eller svenska, kan du ansöka om medborgarskap efter fyra år. 
Du har haft en hemkommun registrerad i befolkningsdatasystemet de senaste fem åren.
Du har inte dömts till ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff under de senaste fem åren.
Samtliga villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.
Källa: Migrationsverket

ANDRA LÄSER