Anders Borg: Finland är betydligt starkare än vad jag hade trott

Den före detta svenska finansministern Anders Borg ser inte att Sverigedemokraterna skiljer sig så mycket från de övriga partierna. Han tror att problemet med SD löser sig själv om Moderaterna och Socialdemokraterna klarar av ett blocköverskridande regeringssamarbete.

För Anders Borg är AI det mest spännande som pågår just nu och därför är han väldigt entusiastisk över sitt uppdrag som rådgivare på teknologiföretaget Ipsoft.
02.07.2018 11:00
I augusti i fjol, flera månader före #metoo-rörelsen tog fart, deltog Anders Borg på en fest där han både enligt sig själv och andra deltagare betedde sig olämpligt. Som en följd var han bland annat tvungen att avgå från investeringsbolaget Kinneviks styrelse.
– Jag har inget att tillfoga till det – jag fokuserar på de uppdrag som jag har i dag, säger Borg och tillägger att han helst koncentrerar sig på framtiden och hänvisar till sin doktorandplats vid Stockholms universitet.
Vädret i Helsingfors är halvklart och duggregnigt men Borg är på gott humör och tycker det känns som en perfekt finsk sommardag. Finland är bekant territorium för honom, inte minst tack vare rapporten som han tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral VATT:s dåvarande överdirektör Juhana Vartiainen sammanställde 2015. Medan Borg är moderat representerar Vartiainen nu för tiden Samlingspartiet, moderaternas systerparti, i den finska riksdagen.
– Den utveckling som jag sett i Finland de senaste åren har varit en märkbar förbättring. Produktiviteten stiger påtagligt och vi ser att det håller i sig, säger Borg.
Han ser att utvecklingen delvis beror på de reformer som har skett och därför uppmuntrar han till fortsatt försiktighet på lönesidan.
– Parterna har fortfarande ett stort ansvar men jag måste säga att Finland kommit snabbare ur recessionen än vad jag trodde var möjligt. Siffrorna som vi ser i Finland är faktiskt högre än i nästan alla jämförbara länder.
Nu gäller det för näringslivet att sköta sitt och bidra med stora investeringar som sedan leder till en utbyggd kapitalstock för att den positiva utvecklingen ska hålla i sig. Han tror att Finland blir ännu starkare än vad prognoserna tyder på i dag, men det behövs också fler reformer.
– Finland har visat att man fortfarande har den berömda sisun. Då man samlar ihop sig och fattar beslut får det genomslag. Vi ser att det faktiskt har en effekt på ekonomin och det ska man ta fasta på.

Sverige mår inte bra av konfrontationer

Även om Borg koncentrerar sig på andra saker nu för tiden och inte följer med svensk politik på så nära håll som förut går han ändå med på att ge några kommentarer om valåret.
– Sverige har ett besvärligt politiskt läge. Vi har haft en struktur med två block i så många decennier som vi kan minnas men nu är situationen en annan. Landet kommer att bli väldigt svårstyrt, säger Borg och förutser en komplicerad regeringsbildning och olika regeringskonstellationer under de följande fyra åren.
Regeringens styrka i riksdagen kommer antagligen också att minska från vad det historiskt har varit, något som oroar Borg. En lösning kunde vara att ta lärdomar från Finland och inleda breda regeringssamarbeten mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och andra partier.
Sverige skulle inte må bra av konfrontationer, anser Borg. Han menar att det finns en ideologisk skillnad, men också samsyn mellan S och M.
– Det finns möjligheter att nå samsyn om de flesta sakerna för där finns inte så stora skiljelinjer mellan Socialdemokrater och Moderater. Det kloka vore att politikerna i detta besvärliga läge funderar på vad som långsiktigt är bra för landet.

Vad tror du om SD:s väljarstöd?

– Jag tror att det bästa för Sverige är att skapa starka majoritetsregeringar. Det försvagar Sveriges beslutsförmåga när Sverigedemokraterna har ett så stort stöd men är samtidigt ett parti som både Socialdemokraterna och Moderaterna bedömer vara svårt att bilda regering med, säger Borg.
Han förstår att väljarna reagerat som de gjort och röstat på SD, men egentligen ser han inte att partiet skiljer sig på ett dramatiskt sätt från andra partier. SD:s väljare anser att man bör vara försiktig med invandringspolitiken, men det finns många väljare i andra partier som tycker lika. Då också de stora partierna gått mot vad han kallar för en försiktigare linje i migrationsfrågan ser Borg att problemet löser sig själv om M och S kan finna enighet i migrationspolitiken.
– Då kommer frågan gradvis att minska i betydelse och sedan får man väl bara se vad som händer med lång sikt bland partierna. Det är uppenbart att väljarna tycker att migrationsfrågan är den stora valfrågan och det är också rätt tydligt att Sverige kommer att behöva föra en mer försiktig politik på migrationsfrågan än vad vi har gjort tidigare.
För en moderat politiker är det en betydlig linjeändring i och med att partiet drev en öppen migrationspolitik under alliansregeringen.

Artificiell intelligens det mest spännande just nu

– På flyget satte jag med en person som jobbar på Spotify och de jobbar väldigt mycket med olika algoritmer, som förutser vilken musik du vill lyssna på. Men ingen dator kan förutse vilken musik du får gåshud av. AI blir inget Skynet – det handlar helt enkelt om att göra nya hammare och nya skruvmejslar som vi kan använda på olika områden, säger Borg.
Han är övertygad om att vi ligger väldigt långt från – om det över huvud taget är möjligt – att en maskin ska kunna anta ett medvetande eller en förståelse i mänsklig bemärkelse.
Under de senaste åren har han främst jobbat med telekommunikation, sakernas internet och digitalisering, vilka alla är nära kopplade till AI. Efter att ha fört en dialog med det amerikanska teknologiföretaget Ipsoft blev Borg erbjuden uppdraget som rådgivare på bolaget. Ipsofts kanske mest kända produkt är den virtuella assistenten Amelia, som bygger på AI och har ofta beskrivits som en av de mest människolika artificiella intelligenserna med tanke på dess avancerade kognitiva funktioner. Bland företagen som använder sig av Amelia finns SEB, Credit Suisse och Accenture.
– Jag tror att det här är det mest spännande som sker just nu och därför vill jag gärna lära mig mera om det. AI för ihop de olika dimensionerna som jag jobbat med tidigare.
Men AI är egentligen ingen ny sak. Den stora skillnaden är mängden data som finns tillgänglig i dag och de starka processorerna som klarar av att hantera datamängden. Enligt Borg är det uttryckligen orsaken till att AI har förändrats under de senaste åren.
Han ser en massiv potential i att AI är en generell teknologi och kan tillämpas på så många olika områden, och inte minst bland de sektorer som han själv jobbat inom.
– Bankerna är de som investerar mest i AI. Tittar vi på Europa är bankernas investeringar i AI dubbelt så höga som telekomsektorn, alltså de som är den näst tyngsta sektorn, säger Borg och räknar upp en lång lista på olika branscher som drar nytta av samma AI-teknologi.
Kortfattat ser han att alla aktörer, vare sig det handlar om socialförsäkringsmyndigheter, transportplanering eller klädhandel, kan utnyttja AI för att bättre förstå sina kunder och bygga nya lösningar.
– Det kan användas för att underlätta människans arbete och då handlar det om saker som görs i nästan all verksamhet. Jag tror det är ett av de största teknologiskiften som vi haft sedan elektriciteten, bränningsmotorn eller internet.

Utmärkt utgångsläge för Norden

Det är uppenbart att hypen kring AI är stor men vad är det som konkret pågår i företagen? Borg hänvisar till en undersökning som gjorts i Sverige som visar att 80 procent av de största bolagen har någon form av projekt kring AI medan väldigt få har gått ut med konkreta produkter eller tjänster.
– Det är det nästa stora steget. SEB var en av de första som hade en internetbank och de kommer under hösten att börja jobba med sina kunder med AI-baserade system. Nu funderar man, utforskar man och prövar man. Nästa steget är att skala ut det.
Samtidigt ser han att AI på sätt och viss kommer att synas och försvinna väldigt snabbt.
– Vi ser ett genombrott och efter det tänker vi inte längre på det. Det blir så självklart att vi har en välfungerande ansiktsigenkänning eller att mina flygbiljetter bokas om av sig själv utan att jag behöver tala med någon.
Trots att det är uppenbart att AI kommer att påverka arbetsmarknaden och sätten hur vi arbetar i en stor utsträckning ser Borg att alla de Nordiska länderna har ett utmärkt utgångsläge tack vare sin höga digitaliseringsnivå. En stor del av grundarbetet är redan gjort och därför drabbas inte Norden så hårt av automatiseringen och framfarten av AI.
– Vi har också världens mest välutbildade arbetskraft och med den höga generella kompetensen blir omställningen enklare. Vi har dessutom bolag som redan är teknikledare och det betyder att det finns betydligt fler ingenjörer och matematiker i företagsledningen än i andra länder. Vi har rätt goda förutsättningar att komma ut ur det här som vinnare.
Medan AI kommer att underlätta exempelvis småföretagarens vardag försvinner en hel del enkla, rutinmässiga arbetsuppgifter. Däremot behövs människans förmåga att förstå stora helheter och mänskligt beteende fortsättningsvis.
– Varför behöver ett hushåll lånet? Hur ska vi spara för vår pension? Vad betyder en årsredovisning för ett specifikt företag? Där behöver vi fortfarande kvalificerade medarbetare och det är skillnaden till automatiseringen av industrin till exempel. Nu talar vi om automatisering av branscher där människor är välutbildade och har en hög generell kompetens. Hittills har omställningarna skett gradvis utan några massiva uppsägningar.
Borg nämner sjukvården och medicin som ett annat exempel. För tio år sedan trodde forskare bukspottskörteln endast drabbades av en typ av cancer och för den fanns en behandlingsmetod.
– I dag finns 61 olika behandlingar och jag vet inte hur många olika typer av bukspottskörtelscancer. Om utvecklingen är så här snabb kommer ingen läkare att klara av att följa med forskningen – de kommer att behöva beslutsstöd. Men vi kommer fortfarande att vilja tala med en läkare och läkare kommer att vara en del av sjukvårdsprocessen.
Läs också:
Automatiseringen skapar onödiga rädslor
AI kan översätta hundra olika språk men förstår inte att blommor doftar gott

ANDRA LÄSER