Liberalismen lyckas inte fylla tomheten

"Någon ekonomi som skulle vara bortkopplad från den politiska sfären har dock aldrig existerat. Med en liten retorisk spets kan man säga att ingenting är så politiskt som ekonomin."

Som tankeexperiment går det att försöka föreställa sig vad Ungerns premiärminister Viktor Orbán kan mena med en ”illiberal” demokrati. I en sådan demokrati finns tydligen en del saker som väljarna kan välja enligt demokratiska principer och andra moment som inte är valbara.

ANDRA LÄSER