Metsä Board utreder ny fabrik i Kaskö

Metsä Board börjar planera för att eventuellt bygga en ny fabrik för falskartong i Kaskö. Beslutet att investera om förutsättningarna för fabriken finns fattas 2024.

Metsä Board, en del av Metsä Group, inleder förhandsplaneringen av en ny fabrik i Kaskö.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
15.09.2022 09:32
Metsä Board meddelade i maj att företaget utreder möjligheterna att bygga ut produktionen av falskartong antingen i Finland eller i Sverige.
Utredningen har lett till att företaget nu inleder förhandsplaneringen av en ny fabrik med en kapacitet på 800 000 ton på fabriksområdet i Kaskö. Planeringen omfattar teknisk planering samt planering av infrastruktur och logistiklösningar.
Utgångspunkten är att produktionen inte ska ge upphov till några fossila utsläpp.
Metsä Board är en del av Metsä Group som för sin del ansvarar för virkesanskaffningen. 
”Om investeringen förverkligas följer den Metsä Boards strategi att växa inom fiberbaserade material”, säger företagets vd Mika Joukio i ett pressmeddelande.
Enligt honom är målsättningen att bygga en fabrik som effektivt utnyttjar resurser och samtidigt är konkurrenskraftig. Fabriken ska dessutom medverka till att minska företagets koldioxidfotspår. Joukio konstaterar att efterfrågan på material som kan ersätta plast hela tiden växer.

ANDRA LÄSER