Kommentar: Därför är ett BB i Nyland hotat igen – hur ska 17 Hangöbarn vägas mot 1583 Esbobarn?

Vårdreformen leder till en koncentration av den politiska makten till de största kommunerna, och det får konsekvenser för vården i Finland. 

Förlossningsavdelningarna i Nyland har blivit färre under de senaste tio åren. Nu finns planer på att stänga ytterligare ett BB.
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
07.09.2022 05:00 UPPDATERAD 07.09.2022 09:31
Förlossningsavdelningen på Lojo sjukhus är hotad när sjukvårdsdistriktet behöver spara kring 90 miljoner euro, rapporterar tidningen Länsi-Uusimaa. Sparförslaget kommer från en högt uppsatt tjänsteman i sjukvårdsdistriktet.
Tidigare har Ekenäs BB lagts ner i västra Nyland, och lokalpolitiker i regionen är upprörda av förståeliga skäl om resorna till BB förlängs ytterligare, denna gång till Jorv i Esbo.
En krass analys ger ändå vid handen att nedläggningshotet inte borde komma som en överraskning. Koncentrationen av vården i allt färre enheter har varit en långvarig trend som ytterligare förstärkts av vårdreformen.
När resultatet från det första välfärdsområdesvalet stod klart i fjol visade det sig att över hälften av ledamöterna i Västra Nylands välfärdsområde kommer från Esbo. Tillsammans med ledamöterna från Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis dominerar den östra delen av Västra Nylands välfärdsområde stort. Hangö har till exempel en ledamot i välfärdsfullmäktige, mot nästan 50 från Esbo. 
I sjukvårdsdistriktet som nu bestämmer om specialistvården har den politiska makten fördelats jämnare mellan små och stora kommuner, än vad fallet blir i kommande HUS-sammanslutningen som tar över av distriktet vid årsskiftet. I sammanslutningen är det välfärdsområdena som säger sitt, inte kommunerna.
Forskning har visat att politikernas hemort spelar en stor roll för hur servicen fördelar sig geografiskt.
Efter kommunsammanslagningarna för drygt tio år sedan utredde forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral Vatt konsekvenserna när flera kommuner blev en.
Rapportens slutsats var klar: Ju svagare representation en tidigare kommun hade i det nya fullmäktige efter sammanslagningen, desto mer minskade jobben inom social- och hälsovården på dess område. 
Läget blir inte enklare av att det inte handlar bara om politik utan också om de nyföddas hemkommuner.
Under första halvåret räknade Hangö till 17 nyfödda i staden. Det kan jämföras med 1583 i Esbo. Lojo hade 155 nyfödda under samma tid.
Cirka 85 procent av de nyfödda i Västra Nyland under årets första sex månader har Esbo, Grankulla, Kyrkslätt eller Vichtis som hemkommun. Hangö och Raseborg står för en andel på knappa fem procent.
Slutligen kan geografin bli en stötesten. Bilresan från Hangö till Lojo räcker en dryg timme, medan resan till Jorv i Esbo är på drygt en och en halv timme. Är halvtimmen ett tillräckligt starkt argument för att få majoriteten av politikerna, som bor på helt andra orter, på andra tankar? 
Lokalpolitikerna i västra Västra Nyland kommer att få jobba hårt för sin sak. Att riksdagsval hålls på våren kan hjälpa på kort sikt. Nedläggningshotade förlossningsavdelningar är inget partierna vill ha som valfråga.
Läs också: Lojo BB kan hotas av sparåtgärder 

ANDRA LÄSER