Björn Wahlroos föreläser på Hanken – alla kan delta i webbkursen

Wahlroos föreläsning är ett led i digitaliseringen av undervisningen vid Hanken.

Björn Wahlroos kurs är också en introduktion i den finansiella ekonomins historia.
Svenska handelshögskolan Hanken erbjuder i höst fyra nätkurser som är gratis för alla.
ANDRA LÄSER