5G är inga ”nya” frekvenser

Jag är övertygad om att Munsterhjelm med flera är uppriktiga i sin oro, men det uppväger inte deras uppenbara brist på kunskap om EM-fält och hur de påverkar organismen.

17.08.2020 17:44
I en insändare i (HBL 8.8) bemöter Karin Munsterhjelm med flera mitt svar på deras tidigare insändare. Tyvärr innehåller deras replik ett antal felaktigheter. Det är inte frågan om ”nya” frekvenser. Initialt kommer 5G i Finland att använda frekvensen 3,6 GHz vilket bara är något högre än de frekvensband som i dag används för mobiltelefoni och wifi, det vill säga 1,8–2,6 GHz.
Inte heller det frekvensband som senare kommer att användas, 26 GHz, är något nytt. Det är snarare ”centimetervågor” än "millimetervågor", som anses börja vid 30 GHz. Frekvensområdena 18 GHz till 40 GHz används även av radar och vid säkerhetskontroller på flygplatser och i hamnar. Det är således inte frågan om ”nya” frekvenser där heller, utan om frekvenser som studerats i över 50 år. I många länder, exempelvis Tyskland och Belgien har man dessutom börjat använda frekvenser som tidigare användes för tv, runt 700 MHz, för 5G
När skribenterna hänvisar till höga nivåer antar jag att de avser de mätningar de redovisar på sin hemsida. Dessa mätningar är gjorda med en ”Electrosmog Meter” för 230 euro. Då ett riktigt laboratorium, WILA Bonn, kontrollerade just denna, fann man att de över huvud taget inte gav tillförlitliga värden. För att mäta EM-fält krävs professionell utrustning och kunskap, något som den övervakande myndigheten (Stuk) besitter.
Att ett antal pensionerade akademiker är oroliga och skriver på en appell har tyvärr ringa bevisvärde rent vetenskapligt och jag undrar varför de inte lyssnar på de vetenskapsmän de själva hänvisar till? Lyssna exempelvis på vad Dariusz Leszczynski säger om Martin Pall! Att IARC anser att ”mobilstrålning” är lika farligt som kaffe eller inlagda grönsaker är inte heller något jag ligger sömnlös över.
NTP-studien är inte alls ”besvärande”. Problemet är att den inte ger ett entydigt resultat. Man kan lika gärna påstå att den visar att individer som utsätts för ”mobilstrålning” lever längre. Studien visar faktiskt det! Buchner och Rivasi väljer att plocka ut ett resultat ur studien och ignorerar andra. Det är att feltolka, eller hur?
Jag är övertygad om att Munsterhjelm med flera är uppriktiga i sin oro, men det uppväger inte deras uppenbara brist på kunskap om EM-fält och hur de påverkar organismen. Baserat på vad vi vet i dag kan man inte dra de slutsatser som de drar. Som forskningsläget är i dag finns det ingen orsak att anta att 5G är farligare än dagens 3G, 4G. Snarare tvärtom.

Anders Gustafsson

Mariehamn

ANDRA LÄSER