Metsä Group bygger miljardfabrik i Kemi

Under torsdagen kom beskedet att Metsä Group gör verklighet av planerna på att bygga en ny cellulosafabrik i Kemi. Investeringen kommer att ge tusentals nya jobb.

Metsä Groups vd Ilkka Hämälä meddelade om investeringen på torsdagen. Den nya cellulosafabriken kostar 1,6 miljarder euro.
Skogskoncernen Metsä Group satsar stort i Kemi. Under torsdagen fattade koncernen beslut om att anlägga en ny cellulosafabrik på orten, ett projekt som har planerats under flera års tid. Satsningen går loss på 1,6 miljarder euro, vilket gör den till den största investeringen i den finska skogsindustrins historia, enligt Metsä Group.
Fabriken beräknas ta drygt två och ett halvt år att bygga, vilket betyder att den ska vara klar under det tredje kvartalet 2023. Då ersätter den stegvis Metsä Groups gamla cellulosafabrik på samma ort, som rivs 2024.
Fabriken ska förbruka mer än dubbelt så mycket massaved som den befintliga, ungefär 7,6 miljoner kubikmeter. Kapaciteten ska ligga på drygt 1,5 miljoner barr- och lövträdsmassa per år.
Liksom cellulosafabriken i Äänekoski kräver den nya fabriken inget fossilt bränsle, utan drivs med hjälp av energi som uppkommer i tillverkningen av pappersmassa.
Energin som uppstår i tillverkningen täcker 250 procent av fabrikens egna behov, vilket betyder att elektricitetsöverskottet kan säljas vidare. Metsä Group beräknar att elektriciteten som produceras vid fabrikerna i Äänekoski och Kemi tillsammans kommer att stå för fem procent av Finlands totala elektricitetsproduktion.

En halv miljard i export

"En livskraftig skogsindustri höjer välståndet i hela landet", säger Ilkka Hämälä, vd för Metsä Group i ett pressmeddelande.
Enligt bolagets uträkningar skulle fabriken i Kemi öka den finska exporten med ungefär en halv miljard euro. Den tryggar också jobben för de drygt 250 personer som jobbar på den gamla cellulosafabriken i Kemi i dagsläget.
Den nya fabriken kommer att skapa 1 500 nya jobb när den är klar.
Metsä Group har omfattande verksamhet i Kemi sedan tidigare. En betydande del av cellulosan förädlas till kartong i Metsä Boards kartongfabrik på samma område. I samband med bygget av den nya fabriken investerar bolaget också i kartongfabriken.
Totalt väntas cellulosafabriken skapa 1 500 nya jobb. Under byggskedet behövs också stora mängder arbetskraft. Uppskattningen är att bygget kräver 10 000 årsverken, och att 15 000 arbetstagare kommer att vara involverade.
Metsä Group är måna om att påpeka synergieffekterna som investeringen skapar för den finska industrin. Maskinerna levereras av Valmet, och bygget genomförs i samarbete med svenska ABB samt finska Afry och Fimpec.

Till 40 procent med egna pengar

Fabriken finansieras till största del (60 procent) med lånade pengar. 40 procent av finansieringen tas från det egna kapitalet.
Det största lånet går på 500 miljoner euro, med tio års och löptid, och garanteras till 80 procent av statliga Finnvera. Dessutom har svenska Exportkreditnämnden gått in med en 95-procentig garanti för ett lån på 200 miljoner euro med 10 års löptid. Bolaget lyfter också ett lån på 200 miljoner av Europeiska investeringsbanken och ett på 100 miljoner av ett antal privata banker.
I pressmeddelandet tackar Ilkka Hämälä finska staten för dess investeringar i infrastrukturen i regionen. I fjolårets andra tilläggsbudget reserverades 156 miljoner för förbättringar av vägarna kring Metsä Botnias fabriksområde i Kemi.
"Det är oerhört viktigt att den offentliga sektorn har förbundit sig till att förbättra fabrikens verksamhetsmöjligheter. Vi är nöjda med den aktiva och öppna diskussionen som vi haft med ministrar, tjänstemän och andra intressegrupper under projektplaneringens gång", säger Hämälä.

Flera stora satsningar

Jättesatsningen i Kemi är inte den enda stora investeringen som Metsä Board har beslutat om de senaste åren. För ett år sedan beslutade bolaget att bygga ett nytt sågverk i Raumo, som enligt dem själva ska bli världens modernaste. Den investeringen gick loss på 200 miljoner euro.
Fabriken i Äänekoski är också förhållandevis ny. Den stod klar 2017 och producerar 1,3 miljoner ton cellulosa per år.

Ökad vinst för Metsä Group

Under torsdagen presenterades också Metsä Groups bokslut. Omsättningen sjönk jämfört med 2019, men vinsten steg marginellt.
Omsättningen krympte till 5 055 miljoner euro, att jämföra med 5 473 året innan. Rörelsevinsten landade på 376 miljoner, då den var 374 året innan.
Metsä Group är en grupp skogsindustriföretag som besår av det kooperativa Metsäliitto och dess affärsgrenar Metsä Forest och Metsä Wood samt dotterbolagen Metsä Tissue, Metsä Board och Metsä Fibre. Av dessa bolag är Metsä Board börslistat.
ANDRA LÄSER