Amnesty: EU måste stoppa avvisningar till Afghanistan

Asylsökande som avvisats till Afghanistan från Europa har fallit offer för grova människorättskränkningar, visar Amnesty Internationals färska rapport. Amnesty vill att alla avvisningar stoppas omedelbart.

Kabul i fredags. Åtminstone sex personer dog och 20 skadades då en självmordsbombare slog till mot en shiitisk moské under fredagsbönen.
Samtidigt som säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats under de senaste åren har antalet positiva asylbeslut för afghaner i EU-länderna sjunkit. Dessutom ökade antalet avvisningar enligt Amnesty nästan trefalt i fjol jämfört med året innan – till närmare 10 000. I fjol undertecknade EU-länderna och Afghanistan ett avtal om avvisningar vilket satt fart på avvisningarna. Amnesty hänvisar till polisens statistik, som visar att antalet avvisningar från Finland var 114 i fjol och 66 hittills i år.
Finland följer inte upp de avvisades vidare öden på något vis, men det har däremot Amnesty gjort i rapporten som publiceras i dag. För rapporten har Amnestys medarbetare i våras intervjuat avvisade från Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Här finns bland annat Sadeqa, vars man dödades några månader efter att familjen avvisats till Afghanistan. Sadeqa tror att det är samma grupp som kidnappade mannen före flykten som ligger bakom hans död, och nu vågar hon inte ens besöka mannens grav med deras barn.
Här finns 18-åriga Hamid, som talibanerna försökt tvångsvärva med hot om att döda hela familjen. Han flydde då han var 15, men är nu tillbaka i Kabul där han sover under broar eller i gamla bilar eller garage. Sin familj kan han inte hitta.
Här finns också Farid, som hör till den förföljda hazaraminoriteten och som konverterat till kristendomen. Han skickades till Kabul där han aldrig förr varit och fruktar för sitt liv. Det gör också Azad. Han är homosexuell och nära släkt med en person som jobbat för de internationella styrkorna i Afghanistan, bägge två faktorer som gör honom särskilt utsatt. Här finns många fler, och gemensamt för dem är rädslan. Av de intervjuade fruktar vissa på grund av specifika, individuella skäl, andra på grund av religiös, etnisk, sexuell eller annan tillhörighet och ytterligare andra på grund av det osäkra säkerhetsläget i sig.

Våldsamt rekord

Enligt statistik från FN:s insats i Afghanistan, UNAMA, var fjolåret rekordår sett till antal döda och skadade civila sedan statistikföringen inleddes. Under det här årets första hälft var antalet ungefär detsamma som i fjol, men ett större antal berodde på hemgjorda bomber och självmordsbombare och det fanns fler kvinnor och barn bland offren. Under årets första hälft har över 5 000 civila dödats eller skadats i Afghanistan, och ser man till antalet döda och skadade är Kabul den farligaste provinsen av alla.
Samtidigt är det just till staden Kabul som många av de avvisade skickas och där de förutsätts starta om. Attacker och förföljelse sker ändå i hela landet, och säkerhetsläget förändras snabbt. Amnesty påpekar att förföljelse och människorättskränkningar kan ske överallt, och det gäller såväl på de områden som kontrolleras av regeringen som de som kontrolleras av talibaner och andra grupper.

Finland strängare

Vid finländska Migrationsverket vidhåller man att det finns områden i Afghanistan dit avvisningar är möjliga. För andra områden, som bedöms som alltför farliga, gäller att en asylsökande kan förutsättas flytta internt – i de flesta fall till huvudstaden Kabul. En ny bedömning är på kommande i december, berättar Hanna Helinko, direktör för Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.
Ser man till statistiken sjönk andelen positiva asylbeslut för afghaner i fjol från 67 till 57 procent i EU-länderna i snitt, trots det förvärrade säkerhetsläget. I Finland var raset ännu större: från 78 procent positiva beslut 2014 och 72 procent 2015 till 42 procent 2016.

Vad beror raset i positiva beslut på?

– Vi har förstås avgjort just de ansökningar som har kommit in, varje ansökan avgörs individuellt enligt de grunder som framkommer. Att möjligheten till humanitärt skydd försvann innebar också att intern flykt kunde tillämpas bredare. Det är en förklaring, en annan de asylgrunder som uppgetts, säger Helinko.

Har de förändrats väsentligt?

– Jag har inte kontrollerat sökandenas profil över tid så det är svårt att säga.

I jämförelse med EU-genomsnittet ligger Finland ändå betydligt under med 42 procent positiva beslut i fjol mot 57 procent i EU i snitt – vad beror det på?

– Sökandenas profil kan variera mellan länderna. Men länderna kan också tolka läget och asylgrunderna lite olika.
Helinko lovar att Migrationsverket ska fördjupa sig i Amnestys rapport.
– Men enskilda fall är förstås enskilda fall, och kan inte som sådana vara grund för en allmän bedömning. Skulle det handla om personer som avvisats från Finland skulle vi förstås utreda fallen.
Läs också: Allt sämre säkerhet och allt fler återvändare i Afghanistan

Amnesty: Sluta samarbeta

I dag publiceras Amnesty Internationals rapport Forced back to danger om läget för avvisade asylsökande och säkerhetssituationen i Afghanistan.
Amnesty rekommenderar bland annat att EU-länderna avbryter alla avvisningar till Afghanistan tills läget där är sådant att det kan ske tryggt och värdigt.
Amnesty vädjar till Internationella organisationen för migration, IOM, om att inte delta i avvisningar till Afghanistan tills läget där är sådant att det kan ske tryggt och värdigt.
Amnesty uppmanar också Afghanistans regering att sluta samarbeta med europeiska länder kring avvisningarna.
ANDRA LÄSER