Juristen svarar: Har jag rätt till ersättning för mitt konkurrensförbud?

Har du ingått ett arbetsavtal och samtidigt gått med på ett konkurrensförbud, dvs att du efter arbetsförhållandets slut inte har rätt att under en bestämd tid 

konkurrera med

din gamla arbetsgivare? Advokat Johanna Haltia-Tapio reder ut dina rättigheter - och skyldigheter.

25.03.2023 14:00
FRÅGA: Enligt mitt arbetsavtal som har ingåtts år 2011 är jag bunden av ett konkurrensförbud under sex månaders tid från det att mitt anställningsförhållande upphört. Under den perioden har jag bland annat inte rätt att ingå arbetsavtal med någon konkurrent till min nuvarande arbetsgivare. Vidare står det i mitt arbetsavtal att min nuvarande arbetsgivare inte är skyldig att betala mig någon ersättning för konkurrensförbudet. Nu har jag blivit erbjuden anställning hos en konkurrent till min nuvarande arbetsgivare. Jag överväger att tacka ja till arbetserbjudandet, men den oavlönade konkurrensförbudsperioden bekymrar mig. Har jag verkligen inte rätt till ersättning för mitt sex månader långa konkurrensförbud?
Bekymrad

SVAR: En arbetstagare är skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare. Enligt lagen får en arbetstagare under sitt anställningsförhållande bland annat inte konkurrera med sin arbetsgivare på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

ANDRA LÄSER