Niklas Högnäs vill göra rätt som vegan – men honungen är en svår fråga

När humlorna och andra naturliga pollinerare minskar blir tambin allt viktigare för livsmedelsproduktionen och ekosystemen. Allt fler entusiaster startar egna hobbyodlingar. Men för veganer väcker honungsproduktionen också etiska frågor.

Tambinas roll som pollinerare blir allt mer central då de naturliga insektsbestånden minskar i oroväckande takt.
Niklas Högnäs i Åbo har valt att leva som vegan av etiska skäl sedan ungefär fem år tillbaka. Han konsumerar alltså inga animaliska produkter. Men för Högnäs är honungen ett gränsfall.

ANDRA LÄSER