Vilken slutspurt! Med magisk tur kan Vera och Jack spana in Helsingfors silhuett

Nu hägrar målet Helsingfors för vår seglarduo. Efter en månads färd med start i mitten av augusti vid den skotska kusten ska Vera Arhippainen och Jack Chapman ännu ta sig genom ett ostadigt Östersjön. De sista 600 sjömilen blir en verklig slutspurt!

Bakom aktern syns ett vindroder. Grundprincipen för ett vindroder är att man ställer in det i riktning mot vinden. Impulserna från vinden överförs till ett roder som självmant svänger båten för att den ska hålla samma kurs i förhållande till vinden. Det har varit till stor hjälp speciellt under längre sträckor på öppet hav. Det är en slags autopilot. Men man måste naturligtvis hålla koll på att vinden inte vänder eller att ingenting kommer i vägen för en.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
21.09.2022 17:54 UPPDATERAD 21.09.2022 18:56
Vi lämnar äntligen Öresund och börjar segla österut. Vi ska åka längs den svenska kusten, över till Gotland och sedan österut mot Estland och Finland. 
Vi har sett fram emot Östersjön. Under resans gång förkunnar jag för Jack att vågorna här är mindre än i Atlanten, eftersom havet är grunt och nästan en sjö i jämförelse. Inte har vi heller tidvatten och besvärliga strömmar på samma sätt, predikar jag. Rimligtvis måste det vara så.
Det här ska vi klara på en vecka, tänker vi.

ANDRA LÄSER