Ja till att göra Radissonhotell nära synagogan mycket större

Radisson-hotellet på Runebergsgatan 2 i Helsingfors får utvidgas.

Radisson Blu Royal Hotels nya tillbyggnader i Kampen på Runebergsgatan 2 sedda från Bilhuset.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
21.09.2022 18:51
Ett nytt tudelat tilläggsbygge på sex och åtta våningar kommer att byggas på skvären framför det hotell som ligger i närheten av Elhuset och Bilhuset.
Nybygget klubbades igenom på stadsfullmäktiges möte under onsdagen.
Ovan jord byggs 7 400 kvadratmeter våningsyta och under jord 1 000 kvadratmeter. Antalet hotellrum ökar också kraftigt, från 262 till 405.
Idén bakom bygget är att göra det lättare att ordna kongresser på hotellet.
Mellan de två nya delarna anläggs en öppen plats. Det är fortsättningsvis möjligt att gå genom kvarteret.
Det nuvarande hotellet ligger i en tredelad byggnad från 1991. Ägare till fastigheten är Kiinteistö Oy Keskustahotelli och pensionsförsäkringsbolaget Varma.
Hotellet får många fler rum i och med nybygget. Här är byggnaderna sedda från Elhusets håll.

Skyms synagogan?

En del invånare har motsatt sig nybygget om synagogan skyms och bilplatserna från Malmgatan försvinner. 
Dessutom vill de inte att bostadshusen vid Malmgatan och Salomonsgatan skuggas, att vyn mot Bilhuset från Malmgatan 24 skyms eller att bygget bryter mot den ”enhetliga postmodernistiska kvartershelheten i Kampen”.
Mera grönska önskades också. Invånarna framförde sina åsikter skriftligt. 
Planerarna på staden konstaterar att de beaktat synpunkterna genom att göra den öppna platsen luftigare med hjälp av arkader, som är två våningar höga.
De uppges förbättra vyn från gatunivån över den öppna platsen och mot synagogan.
Den planerade tillbyggnaden har också gjorts en meter smalare för att förbättra utsikten mot Bilhuset. Sjutton procent av ytan på den öppna platsen ska bestå av planteringar och vattenanläggningar.

ANDRA LÄSER