Henna Partanen föreslås bli ordförande i Esbo stadsfullmäktige

Esbo stadsstyrelse har föreslagit ny ordförande för stadsfullmäktige.

Ordet i Esbofullmäktige leds av De Grönas representant under följande fyraårsperiod.
Esbo stadsstyrelse förslår att stadsfullmäktige väljer Henna Partanen (De Gröna) som fullmäktigeordförande. Jarno Limnéll (Saml) föreslås som fullmäktiges första vice ordförande, Markku Sistonen (SDP) som fullmäktiges andra vice ordförande och Simo Grönroos (Sannf) som fullmäktiges tredje vice ordförande.
ANDRA LÄSER