Insändare: Absurt att inte betala språktillägg

25.05.2023 02:09 UPPDATERAD 26.05.2023 11:40
Jag blir mycket bekymrad över Kimmo Sarekoskis uttalanden angående språktilläggen (HBL 22.5). Sarekoski menar att det svenska språktillägget eventuellt dras in i Västra Nylands välfärdsområde. Enligt Sarekoski är frågan inte ens ekonomisk.
Hela intervjun väcker frågetecken. Inom välfärdsområdet har vi enbart ytligt diskuterat harmoniserandet av löner och tillägg, inga konkreta detaljer har tagits upp. Att i offentligheten spekulera om att slopa lönetilläggen är helt absurt och skapar inte en trovärdig bild av arbetsgivaren. Dessutom är det här paradoxalt då Västra Nylands välfärdsområde har ett nationellt ansvar angående utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna på svenska.
Inom SFP är vår åsikt klar. Språktilläggen ska finnas kvar, utvecklas och bidra till ett positivt språkklimat. Vi har redan olika mindre försök på gång för att uppmuntra personal att använda svenskan. Vi är ett tvåspråkigt välfärdsområde vilket betyder att vardagen ska fungera på svenska och finska.
Svenskan får inte nonchaleras. I välfärdsområdesstrategin har vi kommit överens om flera starka formuleringar som ska trygga svenskans ställning. Likaså i budgeten. Med tanke på det så känns tjänsteinnehavarnas tankar helt absurda. Jag hoppas linjen ändras.
Nu ska välfärdsområdets servicestrategi utarbetas. I den måste vi se till att servicekedjorna fungerar på svenska. Tvåspråkigheten ska ses som en möjlighet, inte som en börda.
Henrik Wickström, Riksdagsledamot SFP,  Styrelsens II vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

ANDRA LÄSER