Stamvårdande vargjakt fick ja i riksdagen

Riksdagen har röstat igenom ett förslag om att gör det möjligt att jaga en viss kvot av vargar i hela landet.

Vargjakt ska bli tillåtet med stöd av dispens.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
14.10.2022 17:04
Riksdagen instämde på fredagen i jord- och skogsbruksutskottets betänkande, om en preciserande lagstiftning om vargfrågan i jaktlagen. Vargjakt ska bli tillåtet med stöd av dispens, men bara om detta inte skadar populationen.
Tidigare har jakt endast varit tillåten på renskötselområden, och i undantagsfall om vargen anses vara en direkt fara för omgivningen. Jakten regleras både av nationella lagar och EU:s habitatdirektiv. Det färska beslutet fastslår att en ändring i jaktlagen kommer göras. Det är samtidigt en målsättning att ändra på EU-direktivet.
Regeringen kommer nu att jobba fram en ändring i habitatdirektivet.
Kritiska röster om beslutet anser att stammen inte är på en hållbar nivå. Det finns ungefär 300 vargar i Finland, enligt den senaste rapporten från Naturresursinstitutet i mars i år. Vargen hör till de mest hotade vilda djuren i Finland.
Beslutet om stamvårdande vargjakt fattades med stor majoritet i riksdagen. Det var bara De Gröna och fem ledamöter från Vänsterförbundet som röstade mot beslutet.
Jord- och skogsbruksutskottets betänkande är ett svar på ett medborgarinitiativ, som inte godkändes i sin helhet. 

ANDRA LÄSER