Hankenprofessor lär storbolag tänka som uppstartsföretag

Ett etablerat storbolag som saknar uppstartsföretagets tänkesätt riskerar att snart bli utkonkurrerat. Det säger April Spivack, biträdande professor på Hanken. 

April Spivack är uppvuxen i Florida, men flyttade till Finland sommaren 2021. – Jag kände mig inte hemma i USA. Det är inte längre samma land som jag växte upp i, säger hon. 
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
13.09.2022 05:01 UPPDATERAD 13.09.2022 15:26
Entreprenörskap förknippas i allmänhet med uppstartsföretag, där en individ eller ett team skapar någonting nytt med begränsade resurser. Men entreprenörstänkande behövs också inom etablerade storföretag, annars är risken att de blir omsprungna av nya uppstickare. 

ANDRA LÄSER