Finlandsarenan inför avgift för en del arrangörer

Evenemanget Finlandsarenan i Björneborg inför en avgift för en del debattarrangörer nästa år. I motsats till vad FNB rapporterade på onsdagen blir tillställningen inte avgiftsbelagd för debattdeltagarna. Riksdagen och partierna behöver inte heller betala något.
Genom ett nytt stipendiesystem vill arrangörerna säkerställa att utbudet är mångsidigt. Små aktörer, till exempel nya uppstartsföretag eller välgörenhetsorganisationer, kan ansöka om stipendier för att täcka sina utgifter.
I år var en tredjedel av de medverkande små aktörer av den här typen, säger Finlandsarenans ansvariga producent Mari Haavisto.
För publiken kommer evenemanget att vara gratis också i fortsättningen.

ANDRA LÄSER