Terho om skolsvenskan: Det fennomanska arvet är viktigt för oss

Sampo Terho öppnade sin ordförandekampanj på fredagsmorgonen, då Yle rapporterade att en strid om språkfrågan rasat inom regeringen.

Sampo Terho, sannfinländska riksdagsgruppens ordförande, öppnade sin kampanj för att bli nästa partiordförande.
Enligt Yles uppgifter skulle Sannfinländarna bromsa yrkesskolreformen, ett paket som annars är klart, för att partiet är missnöjt med hur språkförsöket med frivillig skolsvenska framskrider. Beredningen har dragit ut på tiden, eftersom den veterligen befinner sig i en knut där grundlagsutredningen beror bland annat på experimentets omfång.
Riksdagsledamot Sampo Terho (Sannf) framhåller i sin ordförandekampanj att han vill hålla fast vid de löften som Sannfinländarna gett åt sina väljare, och bland dem finns löftet om regionala försök med frivillig skolsvenska.

Innehåller löftet också några mått på hur omfattande försöket ska bli?

– Jag öppnar inte några detaljer i regeringen inre diskussioner, men det är viktigt att försöket blir av, och att det görs i ett sådant omfång att det ger några vetenskapligt mätbara resultat.
Han beskriver grundlagsfrågan som en sak som helt enkelt måste lösas.
– Sådana frågeställningar fanns också i experimentet med basinkomst, och det måste tas i betraktande och lösas.

Är det viktigare att försöket blir stort och omfattande än att det säkert går igenom grundlagsutskottet?

– Det kommer att gå igenom i grundlagsutskottet.
Terho kommenterar alltjämt inte om partiet använt yrkesskolreformen som spelknapp för att påverka hur språkförsöket tar form.
- Det är sant att språkförsöket är viktigt och det väcker oro att det tar så lång tid och framskrider på ett otillfredsställande sätt, men annars tar jag inte ställning eller avslöjar regeringens inre diskussion.
Sampo Terho säger att den språkpolitik han skulle föra om han blir vald till ordförande skulle följa den nuvarande linjen.
– Det är som nu – vi kräver ett slut på obligatorisk skolsvenska på alla utbildningsnivåer. Som ordförande i Finskhetsförbundet upplever jag att den fennomanska traditionen och Snellman är viktiga delar av vårt politiska arv. De tidiga partierna bildades kring språkfrågan, fennomaner och svekomaner. Även om temat kan te sig mindre centralt i dagens läge är det en viktig del av vårt program.
Att sträva efter ett enda nationalspråk ingår ändå inte i den politiska agenda som Terho skulle driva under sin eventuella ordförandetid.
- Jag försöker inte ändra grundlagsfrågan – om någon kräver ändring i nationalspråksfrågan så är jag inte ute efter det, säger Terho.

EU-val skulle bli regeringsdilemma

Sampo Terho lade under sin presskonferens fram det politiska program han skulle driva om han blir ordförande för Sannfinländarna.
Han upprepade att han är öppen för att driva krav på en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap i samband med valrörelsen inför riksdagsvalet 2019, men har ännu inte slagit fast sin åsikt definitivt.
Terho säger att det är ett beslut som inte ska fattas av bara en person, och medger att det skulle ha konsekvenser, bland annat när det gäller villiga samarbetspartier i en framtida regering.
– Om partiet kräver en folkomröstning om EU som knäckfråga för regeringsarbete, så är det sannolikt att det inte finns samarbetsparter på samma sätt. Just därför är det viktigt med medvetenhet om det, och att det inte är en ordförande, ännu mindre en ordförandekandidat, som ensam tar ställning.
Terho tog också ställning upprepade gånger mot "okontrollerad invandring", och säger att det inte råder en polarisering mellan stängda eller öppna gränser.
– Instängdhet är inte en lösning och inte ens möjligt, men den fria rörligheten för människor och kapital måste vara begränsad och reglerad. Debatten om att antingen stänga sig helt eller öppna sig helt är barnslig, säger Terho som också lyfter fram handel som den globala fråga han anser är viktig.
I övrigt är globalism inte hans femma.
– Men handel är den enda sak som kan lyfta stora mängder människor ur fattigdom.
Terho lyfter fram en totalrenovering av socialsystemet som följande storprojekt efter vårdreformen, inklusive skattesystemet, och nämner bland annat negativ inkomstskatt som en lösning.
ANDRA LÄSER