Hegemonisk strävan stavas krig

En ny konfliktlogik präglar världen. Innovation och teknik är huvudingredienser, risken för blodsutgjutelse är inte obetydlig.

Kinesiska makthavare hedrar personer som deltagit i kampen mot covid-19 med en tyst minut, under ledning av president Xi Jinping.
LedareTorsten Fagerholm
17.09.2020 13:25
I det första vetenskapliga historieverket beskrev den grekiske historikern Thukydides hur Atens uppgång resulterade i fruktan hos Sparta, vilket gjorde krig mer eller mindre oundvikligt. Samma mönster – Thukydidesfällan – låg bakom första världskriget. I Destined for War (2017) illustrerar Harvardprofessorn Graham Allison hur 12 av 16 maktkamper mellan en aspirerande och en dominerande supermakt har slutat i krig under de senaste 500 åren. Maktbalansen förskjuts, ideologiska drivfjädrar snärjs ihop.

ANDRA LÄSER