Servicesedlar går hem bland barnsfamiljerna – allt fler väljer privata daghem

År 2019 valde föräldrar till över 32 000 barn i Finland att utnyttja kommunens servicesedlar för småbarnspedagogik. Fyra år tidigare var siffran inte ens hälften så stor.

År 2019 deltog omkring 77 procent av alla barn i åldrarna 1-6 år i småbarnspedagogiken.
29.09.2020 19:11
Det blir allt vanligare att familjer väljer att utnyttja kommunens servicesedlar för att betala för privat småbarnspedagogik.
Enligt Institutet för hälsa och välfärds statistik deltog i fjol närapå 32 000 barn i småbarnspedagogik vid daghem som familjen själv valt utifrån vart kommunen beviljat servicesedlar. Det motsvarar 13 procent av alla de barn som deltar i småbarnspedagogiken i Finland.
Att servicesedlarnas popularitet ökat syns då antalet jämförs med siffrorna 2015, året då servicesedlarnas användning inom småbarnspedagogiken började statistikföras.
Antalet har mer än fördubblats, eftersom drygt 15 000 barn runtom i landet år 2015 deltog i småbarnspedagogik som betalades med servicesedel.
Av alla de barn som deltar i småbarnspedagogiken deltog ifjol 57 procent i heldags daghemsverksamhet finansierad av kommunen. Sex procent av barnen deltog i familjedagvård finansierad av kommunen och fem procent i privat vård finansierad av Folkpensionsanstalten.
Institutets siffror visar också att allt fler småbarn överlag deltar i småbarnspedagogik i Finland. Omkring 77 procent av landets 1-6-åringar deltog år 2019 i småbarnspedagogiken. I jämförelse med året innan ökade antalet med tre procentenheter.

ANDRA LÄSER