Antalet coronadödsfall har sjunkit från rekordnivån – nya varianten under lupp

Hittills har 58,2 procent av över 80-åringarna fått den rekommenderade fjärde vaccindosen. Institutet för hälsa och välfärd har för tillfället inga planer på att utvidga rekommendationen till yngre åldersgrupper.

Överläkare Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd.
Det finns fortfarande mycket coronavirus i omlopp i Finland, och på Europakartan lyser Finland mörkrött. De allra flesta indikatorer visar ändå på att omikronvågen håller på att mattas av sedan toppnivåerna i mars.
Såväl antalet registrerade smittfall som antalet dödsfall och sjukhusinläggningar med coronaviruset har minskat under de två senaste veckorna. Också mängderna coronavirus i avloppsvattnet har minskat något. Det framgår vid Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds presskonferens under torsdagen.
Då antalet dödsfall med coronaviruset under de två sista veckorna i april var rekordhöga 474 är antalet registrerade dödsfall med coronaviruset under de två första veckorna i maj 310.
– Epidemisituationen har förbättrats. Belastningen på sjukvården har sjunkit och för den som tagit de rekommenderade vaccindoserna är risken för allvarlig sjukdom låg, säger Otto Helve, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
Med det sagt lönar det sig ändå att hålla blicken på bollen.
– Man måste lägga fokus också på hösten och vintern, då det är möjligt att vi får se nya smittvågor. Det måste man bereda sig på inom sjukvården och genom att ta vaccinet, säger Helve.
Social- och hälsovårdsminister Aki Lindén (SDP) sade till HBL på onsdagen att han tror och hoppas på att också yngre åldersgrupper än de över 80 skulle omfattas av rekommendationen om en fjärde vaccindos så fort som möjligt. Till exempel i Sverige är åldersgränsen för fjärde dosen 65 år.
Något sådant planeras ändå inte just nu. Enligt Helve går det inte att jämföra med andra länders åldersgränser eftersom intervallen mellan de tidigare vaccineringarna också spelar in och länderna genomfört vaccineringarna i lite olika takt. Också andra äldre med försvagad hälsa och funktionsförmåga kan få den fjärde sprutan.
– Vi följer dagligen läget och internationell forskning om vaccinens effekt. Det behövs mycket bakgrundsinformation och vi har inte sett en sådan situation nu att rekommendationen skulle utvidgas till en större grupp, säger Helve.
Enligt avdelningschef Taneli Puumalainen vid Social- och hälsovårdsministeriet är det också möjligt att nästa generations vaccin kan finnas tillgängliga till hösten.
– Men åldersgränser är alltid svåra. Jag förstår behovet av bevis, men det är också viktigt att vara förutseende så att skydd finns då det verkligen behövs, säger Puumalainen.
På onsdagskvällen meddelade Åbo universitetscentralsjukhus att ett fall av den nya varianten omikron BA.5 konstaterats i Finland. Varianten upptäcktes först i Sydafrika i januari och har vid det här laget påträffats i 19 länder.
Sommaren är ändå inte inställd, försäkrar Helve.
– Man tror att den nya varianten är lite mer smittsam än de tidigare men det finns inga tecken på att den skulle ge en allvarligare sjukdomsbild. Än så länge vet man inte så mycket om varianten. Samma försiktighetsåtgärder gäller ändå som tidigare: tvätta händerna, stanna hemma då du är sjuk och iaktta andra personliga hygienåtgärder som vi lärt oss med de andra varianterna.

ANDRA LÄSER