Aktivister öppnade ett injiceringsrum i Vallgård – polisen upplöste aktionen några timmar senare

På onsdagen slog aktivister upp ett tält som skulle fungera som ett provisoriskt injiceringsrum i Dallapéparken i Vallgård. Några timmar senare upplöste polisen aktionen. 

På onsdagen hade en grupp aktivister satt upp ett provisoriskt injiceringsrum som en aktion av civil olydnad. Injiceringsrum är olagliga i Finland under nuvarande lagstiftning. . 
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
24.05.2023 20:38 UPPDATERAD 24.05.2023 22:37
Ett tillfälligt injiceringsrum har rests i solskenet i Dallapéparken på onsdagseftermiddagen av en grupp aktivister, som arbetar inom social- och hälsovården och har mångårig erfarenhet av att stödja personer som lider av drogmissbruk.
I plastlådor utanför tältet ligger lådor med rena kanyler och sprutor och på bordet broschyrer med information om missbruk och trygg injicering. 
Aktivister sätter upp ett blått tält som ska fungera som ett injiceringsrum för dagen. 
Det är fråga om en aktion av civil olydnad som är planerad att börja klockan 16, berättar en av arrangörerna Juha-Pekka Pääskysaari. Han har länge arbetat inom socialvården för drogmissbrukare. 
Syftet med aktionen är att uppmärksamma behovet att förnya narkotikalagstiftningen under kommande regeringsperiod. 
Nuvarande lagstiftning i Finland tillåter inte att övervakade injiceringsrum för missbrukare kan inrättas. Detta på grund av innehav och användning av droger är kriminaliserat.
– Vi håller på att få en högerregering och kände att vi måste göra något som signalerar till politikerna att det brådskar att förnya lagstiftningen så att brukarrum blir lagliga, säger Pääskysaari. 
Under de senaste åren har allt fler förespråkat att övervakade brukarrum ska bli lagliga. Ett medborgarinitiativ som vill se injiceringsrum i Finland gick vidare till riksdagen för behandling i slutet av juli förra året.  
Vid tältet finns rena kanyler att hämta. Ofta sprids smittor bland missbrukare på grund av dålig spruthygien. 
Övervakade injiceringsrum är en form av öppna kliniker där missbrukare kan ta sin egen narkotika, med rena kanyler och sjukvårdspersonal på plats. Injiceringsrum har internationellt lyfts fram som ett sätt att förebygga narkotikadödsfall. Också Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar injiceringsrum som en åtgärd när det gäller just den här frågan.
Fix- eller injiceringsrum finns redan i bland annat Oslo och Köpenhamn. 

Fakta och attityder

Övervakade fix- eller injiceringsrum är en form av öppna kliniker där missbrukare kan ta sin egen narkotika, med rena kanyler och sjukvårdspersonal på plats. Internationell erfarenhet visar att de förebygger överdoser. Personalen får också en uppfattning av hurdan narkotika som rör sig på marknaden och vilka bieffekter de har.
50 procent av finländarna accepterar injiceringsrum helt eller delvis. En dryg tredjedel är emot och 13 procent har inte en åsikt.
79 procent godkänner sjuk- och hälsovårdsrådgivning (oftast kombinerat med sprututbyte) och 64 procent avvänjningsbehandling.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistikcentralen, HBL
Helsingfors stad försökte redan för fem år sedan på eget initiativ ta i bruk ett övervakat injiceringsrum, men förslaget lades på is på grund av lagstiftningen. Staden bad regeringen göra nödvändiga lagändringar, men injiceringsrum rymdes ändå inte med i den förra regeringens regeringsprogram.

”Missbruk ska inte skötas med straff”

På plats i parken är också Mikael Runeberg, som tidigare under flera års tid har arbetat som narkotikapolis i Helsingfors och vid Centralkriminalpolisen. 
Han välkomnar aktivisternas aktion och hoppas på att se liknande framöver, tills det blir en lagförändring som tillåter injiceringsrum. 
– Missbruk ska inte skötas med straff. Missbruk är en sjukdom som ska skötas av social-och hälsovårdsmyndigheterna. 
– Det här är något vi måste få i skick i Finland. Vår drogpolitik motsvarar inte 2020-talet, vi lever i gångna tider, fortsätter han. 
En av aktivisterna hänger upp en affisch med information om hur man injicerar på ett tryggt sätt. 
Att de drogrelaterade dödsfallen i Finland har ökat markant under de senaste tio åren är oroväckande, säger Runeberg. 
Enligt statistikcentralen dog 258 personer till följd av narkotika 2020, medan motsvarande siffra 2010 var 156.
– Den vanligaste dödsorsaken för män under 25 år är överdos, säger han. 
Sjukskötare Jani Keto deltar i aktionen under sitt besök i Finland. Keto är bosatt i Köpenhamn där han arbetar i ett injiceringsrum. 
Området kring Sörnäs metrostation är känd som en av knutpunkterna för droghandeln i Helsingfors och ett slags vardagsrum för människor med missbruksproblem. 
Samma dag som aktionen har Helsingfors stad valt att avlägsna de gröna toaletterna som vanligtvis står i Dallapéparken – ett rum där missbrukare ofta injicerar droger. Det är kännetecknande för den nuvarande drogpolitiken i Finland, menar Runeberg.
– Alla vet att det missbrukas narkotika i de allmänna gröna toaletterna och i dag har man tagit bort dem från Dallapéparken. Det är ett tankesätt som inte funkar. 
–Droger används, det har inget med ens vilja att göra. Vi måste satsa på förebyggande arbete som minskar skadorna för missbrukarna, för missbruket kommer inte att försvinna, säger han.
Redan innan aktionen inleds klockan 16 cirklar en polisbil kring platsen.
Inte en enda person hinner använda det tillfälliga brukarrummet innan polisen beordrar aktivisterna att avbryta aktionen och ta ner tältet strax efter klockan 17.

ANDRA LÄSER