Spindeln och strumpan

Forskning som strävar efter att öka vår förståelse utan någon bestämd tillämpning i sikte kallas grundforskning. Den utgör grunden för all kunskap.

Jag hör till de kvinnor som inte klarar av att klä på sig nylonstrumpor utan att genast slita sönder dem. Med tanke på hur mycket de tunna tingestarna kostar är det oerhört irriterande. Hur jag än ålar mig är de i slamsor innan jag har fått skorna på. Uppjagad av detta föreslog jag till mina naturvetarvänner att de skulle göra något åt saken. Om man kan flyga till månen är det väl enkelt att tillverka strumpor som håller?
Ohållbara nylonstrumpor hör onekligen till kategorin lyxproblem. Men det intressanta i sammanhanget är att en av vännerna som orkade lyssna på mina utläggningar hade en möjlig lösning på mitt dilemma. Det finns nämligen ett material som är tunnare än nylonstrumporna, men som också hör till de starkaste i världen: spindelväv. Nu borde man bara lyckas hitta på ett effektivt sätt att dra nytta av spindlarnas hantverk. Det första experimentet lär ha gjorts redan i början av 1900-talet på en spindelfarm i Frankrike. Tyvärr var spindlarna inte särdeles samarbetsvilliga och försöket misslyckades. (Det vore kul att veta hur spindlarna protesterade.)
De flesta av de uppfinningar som omger oss i vårt dagliga liv är ett resultat av att någon människa har varit nyfiken. Vetenskapens historia kryllar även av berättelser om misslyckanden och osannolika sammanträffanden. Man har sökt något och hittat något helt annat. Den drivande kraften bakom allt detta har varit viljan att förstå världen. Forskaren har inte jobbat för att hans eller hennes arbete är omedelbart nyttigt för någon, utan för kunskapens egen skull.
Forskning som strävar efter att öka vår förståelse utan någon bestämd tillämpning i sikte kallas grundforskning. Den utgör grunden för all kunskap. Med tanke på grundforskningens centrala betydelse är dess status sorgligt låg i vårt samhälle. I dag ska framgångsrika forskare skapa manicker, nyttiga prylar som kan produceras, marknadsföras och säljas.
Problemet är att vägen till tillämpningar sällan är rätlinjig. Den som bestämmer sig att tillverka strumpbyxor som aldrig går sönder kommer antagligen att misslyckas. Men den som väljer att iaktta spindeln kan lära sig något viktigt. För att kunna förstå vad spindeln har att berätta måste man dock vara ödmjuk och öppen för olika möjligheter. Man ska vara intresserad av spindelns hemligheter för deras egen skull.
Den kunskap som vi på detta sätt får kan visa sig vara användbar för att lösa något praktiskt problem. Men den som förväntar sig att vetenskap ska leda till samhällsnytta måste ha tålamod. Forskningsfinansiärer måste våga lita på den enorma kraft som finns i människans vilja att förstå. Forskarna måste ha möjlighet att pröva sig fram och till och med misslyckas. Den som är intresserad av innovationer ska alltså låta forskarna vara i fred. Upptäckter kan inte tvingas fram. Spindlarna är ju, som känt, inte särskilt samarbetsvilliga. Det gäller att tålmodigt följa med deras arbete och dra lärdomarna av det.

ANDRA LÄSER