Därför dröjer alla svar om hemtest i skolorna

Social- och hälsovårdsministeriet är ännu inte klar med alla svar om hur hemtesten som delas ut till skolelever ska fungera i praktiken. Orsaken är att man från början tänkt att eleverna först skulle vara i distansundervisning 2-3 veckor, och först sedan testas i 2-3 veckor.

De konkreta svaren på hur testandet av skolelever ska fungera låter vänta på sig.

Turerna kring skoleleverna har ringar på vattnet i den praktiska beredningen. Förra veckan gick Social- och hälsovårdsministeriet ut med ett förslag om distansundervisning, som väckte reaktioner eftersom det gick stick i stäv med vad Institutet för hälsa och välfärd hade sagt i sina utlåtanden.

Det väckte inte gensvar inom regeringen.

Sent på fredagskvällen beslöt coronaministergruppen i stället att eleverna får gå i närskola, men att det ska delas ut två hemtest per vecka per skolelev.

Idén med hemtest föddes inte under den sena förhandlingen, utan fanns med som ett element i de papper som Social- och hälsovårdsministeriet föreslagit.

Frågorna kring hur det ska ske i praktiken dröjer ändå - exempelvis på varifrån testen kommer, när de ska användas, vem som kontrollerar dem och vad som följer om det är positivt.

Det enda som är helt klart är att staten står för kostnaderna till kommunerna i sin helhet.

Kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet svarar per mejl att svaren på de konkreta frågorna dröjer för att förslaget ändrades under coronaministergruppens möte.

"Social- och hälsovårdsministeriet föreslog en modell där man först hade haft distansundervisning i 2-3 veckor, och därefter använt hemtester i 2-3 veckor. Nu måste beredningen göras om, och vi informerar om de konkreta riktlinjerna kring testandet av skolelever så fort de är klara", svarar Varhila.

Coronaministergruppens möte i fredags drog ut till åtta timmar, bland annat för att ministeriets förslag utgick från något som de flesta ministrarna inte höll med om.

Fanns det ändå inte några svar i den beredning som gjordes tidigare, eftersom hemtesterna var en del av det?

"Vi har inlett beredningen, men en del av detaljerna är ännu öppna, och det finns inte skäl att informera förrän allt är helt klart."

Beslutet om hemtest i skolorna utgår nu från att varje elev ska testas med hemtest två gånger per vecka. Om det uppdagas flera smittfall i en elevgrupp kan en läkare besluta att eleverna ska testas 3-5 gånger per vecka.

Redan tidigare har det varit möjligt att fatta lokala beslut om distansundervisning i vissa enheter vid behov. Regeringen har dock inte gett en nationell rekommendation om distansundervisning.

ANDRA LÄSER