Essä: När prästen begraver den sista kristna, finns inte längre plats för någon militant ateism

Svenskfinland har en gammal tradition av religionsfientlighet, men i dag är kyrkans ställning så försvagad att det inte finns nån plats för militant ateism. Däremot behöver vi fortfarande förhålla oss till kärleken, döden och annat i livet som vi aldrig fullt ut kan bemästra eller förstå.

I Danmark uttryckte en präst sin förtvivlan över att kyrktornet hade ockuperats av kajor. "De blir fler hela tiden, de flyger runt, runt, snart har jag dem väl inne i kyrkan också."

ANDRA LÄSER