Kom ihåg förebyggande terapi

Allt som oftast lyfts bristen på svenskspråkiga terapeuter fram i massmedierna och bra så. Behovet för terapi finns och bristen på svenskspråkiga terapeuter är stor. Det här gäller speciellt den långa terapin. Men det finns också andra terapiformer, bland annat lösningsfokuserad korttidsterapi, och på den sidan finns det även svenskspråkiga terapeuter.
De korta terapiformerna ersätter inte de långa, men kompletterar utbudet av tillgänglig hjälp. Alla som behöver terapi behöver inte lång terapi, speciellt om man söker hjälp i tid. Inom hälsovården satsar man allt mer på förebyggande åtgärder. Samma tänkesätt kunde implementeras på den psykiska hälsan. Låt inte problemen hopa sig och förvärras. Tala med en terapeut innan du går i väggen, innan sömnproblemen blivit kroniska och innan håglösheten och missmodet tar över ditt liv helt och hållet.
Liselotte Labbas, lösningsfokuserad korttidsterapeut, Helsingfors

ANDRA LÄSER